හිස්බුල්ලාගේ පාර්ලිමේන්තු හිස් තැනට ශාන්ත බණ්ඩාර සුදුසුකම් ලබයි

පසුගිය මහ මැතිවරණයට තරග කර කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙ හොදම පරාජිතයා

ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් නැගෙනහිර පළාත නියෝජනය කරමින් එක්සත් ජනතා නිදහස් සංධානය නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි එම.ඒ .එල් .හිස්බුල්ලා නැගෙනහිර පළාත් නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස අද පස්වරුවේ ජනපති ඉදිරියේ ද්වුරුම් දී ඇත.

එම් එල් ඒ එම් හිස්බුල්ලා මහතා පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා අස්වීමට තීරණය කර ඇත. ඔහුගෙන් හිස්වන පාර්ලිමේන්තු අසුන කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් පසුගිය මහ මැතිවරණයට තරග කර හොදම පරාජිතයා වශයෙන් පරාජයට පත්වූ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් තරුණ පෙරමුණේ සභාපති ශාන්ත බණ්ඩාර මහතා පත් කිරීමට නියමිත ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *