ලාංකීය දේශපාලන ඉතිහාසයේ චරිත හත

මෙරට දේශපාලනයේ විපක්ෂයේ සිටින අවස්ථාවේ ලොරි කථා දෙන බන්දුල ගුණවර්ධනගේ ඉතිහාසයේ කථා රැසක් ඉතිහාසය අනාගතයට බන්දුල ගුණවර්ධන තම දේශපාල ගමනේ සනිටුවහන් කලේ මෙසේයි 1994 දී චන්ද්‍රිකා මැතිණිය තරම් දක්ෂයෙක් තවත් නැහැ රට තුල තුලනාත්මක සංවර්ධනයක් ඇති කරනවා 2000 දී සෘණ ආර්ථිකය ධන කරනවා රනිල් තමයි සුදුසුම පාලකයා රනිල් ළගට යනවා 2005 දී රනිල් ජනපති කරන්න රට ගොඩ දමන්න 2007 දී කරු සමග මහින්ද රාජපක්ෂ ගේ දෑත ශක්තිමත් කිරීමට එනවා 2010 එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයෙන් පාර්ලිමේන්තු එනවා එහිදී පවුලකට මාසෙකට 2500 ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කියනවා 2015 විපක්ෂයට යනවා රටේ ආර්ථිකය වැටිලා අපි බලයට පැමිණි පසු රටේ රුපියල ස්ථායී කරණය කරනවා ආර්ථිකය යහපත් කරනවා දැන් ජනතාවගේ බොක්ක හුලස් වෙලා හක්ක මුට්ටු වෙලා තියෙන නිසා අපිට බලය දෙන්න 2020 පාර්ලිමේන්තු එනවා ජනතාව ආර්ථික ප්‍රශ්න හමුවේ අසරණ වෙලා අද කියනවා හාල් කිලෝ තුනකින් පවුලකට සතියක් කන්න පුළුවන් කියලා මේ තමයි මෙරට කීර්තිමත් ආර්ථික විද්‍යා උපදේශකගේ දේශපාලන ගමනේ කථා සහ සංධිස්ථාන ජනතා අධිකරණයේ මෙම ජනතා නියෝජිතයින් වෙනුවෙන් ලැබෙන තීන්දුව කුමක් ද 2025 දී එය තීරණය කරාවි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *