කහ වගාවට අවශ්‍ය බීජ සුදානම්

මෙරට කහ හිගයක් වසරක් පුරා පවතින අතර වෙළද පොලේ කහ මිලදී ගැනීමට නොහැක එහෙත් වසර 20-30 සිට කහ වගාව නියැලෙන ගම්පහ පරදේශයේ ගොවි මහතෙකු විසින් සාර්ථක කහ වගාවක් ගොඩ නගා ඇත මෙවර කන්නයේ කහ වගාව තවත් සති තුනකින් ගැලවීමට නියමිතය ඔහු පවසන්නේ තමන් මෙවර කහ වගාවේ වැඩි කොටසක් කහ බීජ වශයෙන් ලබා දෙන බවයි මෙරට පොලවට පසට ගැලපෙන කහ ප්‍රබේදය තමන් වගා කර ඇති බවත් එම කහ බීජ සාධාරණ මිලකට ලබාදීමට කටයුතු කරන බවත් සදහන් කරයි.

තමන්ගේ වසර 20 කහ වගාවේ දැනුම රට දෙන්න සුදානම් බවත් රටේ කහ අවශ්‍යතාවය සපුරා ගැනීම වෙනුවෙන් සාර්ථක බීජ වැපිරීම කලයුතු අතර ඒ සදහා බිම සැකසීමේ සිට ගස වර්ධනය කරගැනීම සහ අස්වැන්න ලබාගැනීම වෙනුවෙන් භාවිතා කරන දේශීය කෙම් ක්‍රම සහ තම අත්දැකීමෙන් ලද දැනුමත් ලබාදීමට සුදාන

මේ වසරේ මෙරට කහ වගාව ව්‍යාප්ත කිරීමට හැකිනම් තවත් වසර තුනකින් අපිට ලංකාවට පමණක් නොවෙයි විදෙස් වෙළද පොලට කහ අපනයනය කරන්න හැකිබව සදහන් කරයි ඒ සදහා අවශ්‍ය භූමිය අප සතුයි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න හොද අවස්ථාවක් ගොඩනැගිලා තිබෙන නිසා මෙරට කහ හිගයට විසදුම් දෙන්න පුළුවන්

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *