සුරක්ෂිත ආණ්ඩුවේ සුරක්ෂා සහ මාධ්‍ය…වැඩිකළ වැටුප දෙනවද??

අද 29 වන දාය.ලංකාවේ පාසල්වල ඉගෙනුම ලබන පාසල් දරුවන්ට ගුරුවරුන්ට ද නිවාඩුය.මේ නිවාඩුවේ දී පෙර ආණ්ඩුවෙන් දුන් සුරක්ෂා රක්ෂණය අහිමි වීමක් කප්පාදුවක්  කරන්නට සුරක්ෂිත ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත.මෙය නොදරුවන්ට කළ වරද නොදරුවකු මෙන් කටයුතු කරන සුරක්ෂිත ආණ්ඩුව ගත් හරි වැරදි  ක්‍රියා මාර්ගයක් දැයි සිතේ.

මල් කවර නමකින් නම් කළද දරුවන් මල් වැනිය.පිංබරය.සුන්දරය.මේ සුන්දර දරුවන්ගේ රැකවරණය අහිමිකරන්ට අපේ අධ්‍යාපන ඇමති තුමා ගත් ක්‍රියා මාර්ගය පරණ පත්තර කරයෙක් වශයෙන් ගත් ක්‍රමවේදිය ඇත්තටම මක්කැයි ඇමති තුමා කියා පවසන්නට කාලය එළඹ ඇත.

යහපාලන ආණ්ඩුවේ සමහර කටයුතු යසය. සුරක්ෂා ද ඒ අතර විය. සමහර යහපාලන ආණ්ඩුවේ කටයුතු වහය.එයට ජනතාව නිසි පිළිතුරු දී ඇත්තේ ජනපතිවරණයේ දීය. නමුත්,සුරක්ෂිත රටක් ආණ්ඩුවේ දරුවන්ට සුරක්ෂිත කරන්නට සුරක්ෂා රක්ෂින ආවරණය වාරණය කිරීම සත්තකින්ම අධ්‍යාපන ඇමති තුමෝ වැරදිය. දරුවන් සුරකීම අනාගතය සුරක්ෂිත කිරිමකි. මේ සතියේ සිත සසල කරවන පුවත් අතරේ සුරක්ෂිත ආණ්ඩුව දරුවන්ගේ සුරක්ෂා රැකවරණය අහිමි කිරිම මක්කැයි දොඩන්නේ වැරදිය.  

පොලිස් මාධ්‍ය තොරතුරුවලට වැටය.සුදු වෑන් කතාන්දරයක්ද සුදු ඇඳගෙන කළු ඇවිදින් මෙන්ය.අධිකරණයේ සමහර නඩු විසදුන ආකාරය ද සුන්දරය.ලබා දෙන්නා වු තීන්දු තිරණ ද මනරම්ය.රාජ්‍ය සේවකයාගේ වැඩිකළ 3000 ද කැපුවාය.රාජ්‍ය සේවයේ කෝල්වලට ද නෝ කතාය. නොකර කතාය.තවත් දේ සිදුවෙමින් තිබේ. එය අපි නරඹමින් සිටමු. සිදුවන්නේ කුමක්ද? අපි මේ දෑස මක්කැටෙයි කියා බලා සිටමු.සතියේ කෙටි සටහන මෙසේ කෙටියෙන් අවසන් කරන්නෙමු…දිනපතා අපි ලබන සතියේ සිට සුනෙත් අප්පුහාමිගේ සතියේ කියන ලියමන තුළින් හමුවෙමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *