බළපිටිය, වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මුහුදු ඛාදනය උග්‍ර වෙයි

ජයකාන්ත ලියනගේ  –  බළපිටිය

බළපිටිය, වැල්ලවත්ත හා බළපිටිය, වැල්ලබඩ ප්‍රදේශය මේ දිනවල සිදුවන අධික ලෙස මුහුදු ඛාදනයට ලක් වෙමින් තිබේ. බළපිටිය, වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ගාලු කොළඹ මහා මාර්ගයද මුහුදට බිලිවෙන තත්ත්වයක් උදාවී ඇත.

මේ දිනවල මුහුදු වාරකන් කාලය උදා වි තිබෙන බැවින් හා සැඩ සුලං හේතුවෙන් ඉතා අධික වේගයෙන් මුහුදු රල වෙරෙලට කඩා වදින අතර ඒ නිසාම ගොඩබිම මුහුදු ජලයට සේදෙමින් මුහුදට බිලිවෙමින් තිබේ.

වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව බළපිටිය, වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මුහුදු ඛාදනයට ලක් වූ ප්‍රදේශයට බැකෝ යන්ත්‍ර යොදා ගල් ගෙනවිත් දැමීමද ඊයේ (24) දිනයේ ආරම්භ කර තිබුණි.  

බළපිටිය වැල්ලබඩ, ප්‍රදේශයේ ඉඩම් විශාල ප්‍රමාණයක් මුහුදට බිලි වී ඇති අතර ඉඩම් හිමියන්ගේ පොල් ගස් විශාල ප්‍රමාණයක්ද මුහුදට බිලි වි තිබේ. බළපිටිය, බේරතුඩුවට ආසන්න ප්‍රදේශයද විශාල වශයෙන් මුහුදු ඛාදනය වීම හේතුවෙන් වෙළෙඳ සැලක් පවත්වා ගෙන ගිය නිවෙසක් ද දැනටමත් මුහුදට බිලි වී තිබේ. එයට අමතරව එම ප්‍රදේශයේද පොල් ගස්, රෑණ ගස් විශාල ප්‍රමාණයක් ද මුහුදට බිලි වි තිබේ. තවත් නිවාස කිහිපයකටද මුහුදු තර්ජනය එල්ලවෙමින් තිබෙන බව පෙනෙන්නට තිබේ.

බළපිටිය, වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මුහුදු ඛාදනය වන ප්‍රදේශයට ආසන්නයේම ගාලු – කොළඹ මහ මාර්ගය තිබෙන බැවින් මෙම තත්ත්වය සුළුවෙන් තැකිය නොහැකි බවද ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කරති. මහා මාර්ගයද ඉරි තැලීම් වලට ලක්ව තිබෙන අයුරුද දක්නට තිබෙන බවත්, ඒවා දිනෙන් දින දින වැඩිවෙමින් තිබෙන බව දැකිය හැකි බවත් ප්‍රදේශවාසීන් කියති.

මේ සම්බන්ධයෙන් ගාල්ල වෙරළ සංරක්ෂණ ප්‍රාදේශීය ඉංජිනේරු සුරංග නන්දසේන මහතා ප්‍රකාශ කළේ කඩිනමින් ගල්වැටියක් දැමීමට පියවර ගන්නා බවත්, තාක්ෂණ නිලධාරියෙක් යවා තාක්ෂණ වාර්තා ලබා ගැනීමට කටයුතු කර තිබෙන බවත්ය.

බළපිටිය, වැල්ලබඩ ප්‍රදේශයේ මුහුදු ඛාදනය ඉහත පළමු ඡායාරූපයේත් බළපිටිය, වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ මුහුදු ඛාදනය ඉහත දෙවන ඡායාරූපයේත් වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේ ගල්දමන අයුරු 03 ඡායාරූපයේත් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *