මහ හකරැල්ලෙන් පාසලක ආපන ශාලාවක් වසා දමයි!

හැකරැල්ලෙක් යෙදු උළුඳු වඩේ එකක් නිසා ළමයින් එක් දහස් දෙසියක් පමණ ඉගෙනුම ලබන අහංගම ශාරිපුත්‍ර මහා විද්‍යාලයේ ආපන ශාලාව සෞඛ්‍ය දේපාර්තුමෙන්තුව මගින්  දින නියමක් නැතිව වසා දමා ඇතැයි ඊයේ (03) පැවැති හබරාදුව සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීමේ දී අනාවරණය වුහ.

මෙම කරුණු අනාවරණය වුයේ හබරාදුව සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීමේ දීය. එම රැස්වීම වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය දෙස්තර රමේෂ් පතිරණ මහතා ගේ ප්‍රධානත්වයෙනි.

මෙහෙදී අදහස් දැක්වු හබරාදුව ප්‍රාදේශිය සභාවේ නියෝජ්‍ය සභාපති බන්දුපාල අබේකෝන් මහතා (ශ්‍රි පොදුජන පෙරමුණ)

අහංගම ශාරිපුත්‍ර විද්‍යාලයේ ආපන ශාලාවේ අළෙවි කළ උළුඳුවඩේ එකක  මහ හැකරැල්ලෙක් සිටිය බව කියා අදාළ ආපන ශාලාව අහංගම සෞඛ්‍ය  පරික්ෂකවරයා විසින්  මුද්‍රා තබා තිබෙනවා.මෙය සිදු කර ඇත්තේ අදාළ විද්‍යාලයේ විදුහල් පතිවරයා විසින් මෙම ආපන ශාලාව පවත්වාගෙන යන ඉවත් කර මෙයට පෙර පාසලේ ආපන ශාලව පැවැත්වු අයට යළිත් ආපන ශාලාව ලබා දීමේ යටි අරමුණ ඇතිවයි.

හබරාදු කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ එස්. සහබන්දු මහතා.

විදුහල්පතිවරයා විසින් මට මේ සම්න්ධයෙන් දැනුවත් කර තිබෙනවා. විදුහලේ හාමුරුවෝ  පවා වඩේ ගොඩියේ හැකරැල්ලෙක් සිටිය බව දැක තිබෙනවා.  දැනට ආපන ශාලාව වසා තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *