මම ගැහුවනන්ම් චමල් තවමත් දියවන්නා අහසේ පාවෙනවා

තිසවරක යුද්ධයේ කොටි හඩ නැති කෙරුවා

විරුවා කවුද නොදැනම ගැරහුම් කෙරුවා

මස්කටු රසට සබයේ නරි හිවලුන් බිරුවා

ගොම රිටි එක්ව රතු පලසත් කැත කෙරුවා

මම පාර්ලිමේන්තුවේ මතුකලේ එදා මට වුනු අසාධාරණය ගැන මම අභියාචනා දෙකක් දාලා තිබුනේ එහෙත් මට පාර්ලිමේන්තු එන්න දුන්නේ නැහැ එහෙනම් කොහොමද ප්‍රේමලාල් ජයසේකර පාර්ලිමේන්තු එන්නේ කියන සරල තර්කය මතුකළා එදා කථානායක චමල් අද ඇමති එයා නැගිටලා එංගලන්තයේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය ගැන කියන්න ගත්තා එකත් හරියට දන්නේ නැහැ මෙයාට කේන්ති ගියා මට අයිසේ කීවා මම එහෙම අහන්න ඕන කෙනෙක් ද අදටත් මට හමුදාවේ පොලිසියේ නිලධාරීන්ගේ ගෞරවය ලැබෙනවා මම ෆීල්ඩ් මාෂල් කෙනෙක් ඇමතිවරුන්ගේ වරප්‍රසාද මට තියෙනවා මට ඔය කට කැඩුණු කථා කියපු අය ඇරුනම එහෙම කථා කරන්නේ නැහැ එයා මට ගහගන්න කථා කළා එයට පාර්ලිමේන්තුවේ පඩි හතරක් නගින්න බැහැ මට කියනවා ගහගන්න එන්න කියලා එයාට අවුරුදු 84 යි ගහගන්න එන්න කියපු කෙනා එලියට ගිය විදිය මම දැක්කා මම එයාට ගැහුවනම් එයා තවමත් දියවන්නා අහසේ පාවෙනවා අපි එතනට වැටෙන්නේ නැහැ අපි දේශපාලනයට අවේ අරමුණක් ඇතිව හමුදා පති ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් හැටියට එයා පොලීසියේ එස් අයි වෙනස එකයි අපිට විනයක් තියෙනවා හැබැයි අපිට බනින කොට කට පියාගෙන එන්න බැහැ වචන පිටවුනා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *