“සමගි ජනබල වේගයේ ලකුණ හෙට දිනයේ එළි දක්වනවා” // සජිත් අත්තනගල්ලේදී කියයි

ලකුණ ගැන තීරණයක් ගැනීම හෙට වෙන විට අවසන් වෙනවා සමගි ජාතික ජනබල වේගයේ කාර්යාලය හෙට උදෑසන විවෘත කරනවා එක තියෙන්නෙත් අපේ මහගෙදර වන සිරිකොත ආසන්නයේ කාටහරි මහගෙදරට ගිහින් අපේ ගෙදරට එන්න පුළුවන් අපේ ගෙදර ඉදලා මහා ගෙදරට යන්න පුළුවන් සිරිකොත අපේ කාර්යාලය සහ ජාතික ජන බලවේගයේ කාර්යාලය එතරම් ලගින් පිහිට වනු ලැබුවා කිසිම මන්ත්‍රී වරයෙක් අනියත බියක් ඇතිකරගන්න අවශ්‍ය නැහැ මොකද එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෘත්‍යදී මණ්ඩලය විසින් තමයි නව සන්ධානයක් ගොඩ නැගීමට අවශ්‍ය බලය පවරා තිබෙන්නේ

ඒ නිසා පක්ෂයේ අනුමැතිය ඇතිව තමයි අපි ජාතික සමගි ජන බලවේගය ගොඩනැගීමට කටයුතු කලේ ලකුණ ගැන ප්‍රශනයක් තියාගන්න එපා ජයග්‍රහහී ලකුණ අපි ලබා දෙනවා මෙරටේ ජනතාවගේ අවශ්‍ය තාවයන් වගේම පාක්ෂිකයා සුරක්ෂිත කරන නව වැඩපිළිවෙල නිර්මාණය වෙනවා මෙන් පස්සේ අපේ කණ්ඩායමේ රජවන්නේ කොට අදින අලි වැඩ කරන අලි ආසනයේ සංවිධායකට බලය පැවරෙන ගමේ පොඩි මිනිහට බලය පැවරෙන නව ජාතික සමගි ජන බලවේගය හරහා සිදුවනවා

හිටපු විපක්ෂ නායක සමගි ජාතික ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම අදහස් පලකලේ අත්තනගල්ල සමගි ජාතික ජනබලවේගයේ සංවිධායක සරනලාල් ගුණවර්ධන මහතා විසින් සංවිධානයකළ ජන හමුවකට අත්තනගල්ල ප්‍රදේශයේදී සහභාගී වෙමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *