ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ රුපියල උඩි යටිකුරු වෙයි!! වැඩිම අවප්‍රමාණය අද දිනයේ

ඇමරිකානු ඩොලරය උඩි යටිකුරු කරමින් ලාංකීය ඉතිහාසයේ එක් ඩොලරයක් වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රුපියල් 199.25 වියදම් කිරීමට සිදුව ඇත ඒ අනුව අද දිනයේ දී ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 193.35ක් සහ විකුණුම් මිල 199.25ක් ලෙස සටහන් විය. නැතිනම් රුපියල් 200 ට සත 75 පහක් මෙහායින් ස්ථානගතව ඇත මෙරට ඉතිහාසයේ රුපියල වැඩිම අවප්‍රමාණය වීම අද දිනයේ වාර්තා කරයි.පසුගිය කාලය පුරාම ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල අවප්‍රමාණය වූ අතර කොරෝනා වසංගතය හමුවේ එහි අවප්‍රමාණය සීග්‍ර ලෙස ඉහල ගොස් ඇත පවතින තත්වය හමුවේ ඩොලරය හමුවේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වීමට ඉඩ ඇති බව ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *