මාර්ග අංක 5 කොටුගොඩ ජලයෙන් යටවෙයි!! වීඩියෝ සහිතයි !!!

ජා ඇල සහ කටුනායකට ගුවන්තොටුපල නයිකන්ද මාර්ගය පමණයි ගම්පහ වේයන්ගොඩ මිනුවන්ගොඩ සීදූව ගංවතුර පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවෙයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට ඇදහැලුණු ධාරානිපාත වර්ෂාව නිසා දිස්ත්‍රික්කයේ පහත් බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවී ඇත අත්තනගලු ඔය ඩී ඇල් ඔය ,ඌරුවල් ඔය ,දඩුගම් ඔය පිටාර ගලමින් ඇත ගම්පහ නගරය වේයන්ගොඩ, අත්තනගල්ල ,මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යටවී ඇත.කොළඹ කුරුණෑගල මාර්ග අංක 5 මාර්ගය කොටුගොඩ පෙදෙසින් ජලයෙන් යටවීම නිසා වාහන ධාවනය සීමා කිරීම සිදුකරන ලදී

කොටුගොඩ ප්‍රදේශයේ පහත්බිම් රැසක් ජලයෙන් යටවීම නිසා පවු රැසක් පීඩාවට පත්ව ඇත අද උදෑසන කාලයේ මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තද බදයක් හටගත් අතර මිනුවන්ගොඩ පොලීසිය මැදිහත්ව රියදුරන්ට විකල්ප මාර්ග ලබා දෙන ලදී කටුනායක දෙසට ජා ඇළ ප්‍රදේශයට යන සියලු වාහන මිනුවන්ගොඩ කටුනායක මාර්ගයේ ගුවන්තොටුපල අසලින් ධාවනය කරවීමට (නයි කන්ද හරහා) කටයුතු කරන ලදී

අනෙක් සියලු මාර්ග ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන් එකම විකල්ප මාර්ගය මෙම මාර්ගය වන ලදී අද දිනය තුල ගම්පහ ප්‍රදේශයට සැලකිය යුතු වර්ෂාවේ අඩුවක් දක්නට ලැබුනද ජාල ගැලීම් සිදුවූ ස්ථාන වල ජලය අඩුවීමක් අද පස්වරුව වන විටත් දක්නට නොලැබිණි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ කුඹුරු රැසක් ජලයෙන් යටවී ඇති අතර බොහොමයක් කුඹුරු පසුගිය දින කිහිපයේ වගා කරන ලද ඒවා වන අතර තම කුඹුරු වල ජලය පිරීම නිසා පැල ගොයම් දෙස ගොවීන් කනස්සල්ලෙන් යුතුව සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *