මඩකලපුව ගුවන්තොටුපල සිවිල් ගුවන් කටයුතු සඳහා විවෘත කෙරේ

නවීකරණය සඳහා රුපියල් මිලියන 1400ක්

පසුගිය සමයේ මෙරට පවතී යුදමය තත්වය නිසා සිවිල් ජනතාවට භාවිත කිරීම තහනම් කොට තිබූ මඩකලපුව ගුවන් තොටුපල අදදින සිට සිවිල් ගුවන්සේවා සඳහා විවෘත කෙරුණා.1958 වසරේ ආරම්භ කරන ලද මෙම ගුවන්තොටුපල දශාක තුනක පමණ කාලයක සිට භාවිතා කලේ යුද හා ගුවන් හමුදා කටයුතු සඳහා පමණයි.
මෙම ගුවන්තොටුපල නවීකරණය කිරීමෙන් පසුව 2016 වසරේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් විවෘත කලද අන්තර්ජාතික සිවිල් ගුවන්සේවා අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කලයුතු බැවින් මේ වනතෙක් සිවිල් ගුවන් කටයුතු සඳහා යොදා ගත්තේ නැහැ.
මෙම ගුවන් පථයේ දිග මීටර 1066ක් වන අතර පලළ   මීටර46ක් වේ.හෙක්ටයාර 145.2ක් පුර පැතිරී ඇති මෙය නවීකරණය කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1400ක් වැයවී තිබෙනවා.

මෙම විවෘත කිරීමත් සමග නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරක ව්‍යාපාරයේ වර්ධනයක් ඇතිවන බවට විශ්වාසය පල වෙනවා..

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *