පැමිණි රට කුමක් වුවත් හෙට 12 ට පෙර පොලීසියේ ලියාපදිංචි වන්න

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ඉල්ලා සිටියි.

පැමිණියේ කුමන රටින්ද කියන එක වැදගත් නැහැ මාර්තු මාසයේ 16 වෙනිදායින් පසුව මෙරටට පැමිණි සියලු දෙනාවම හෙට එනම් අප්‍රේල් මස 1 වෙනිදා 12 ට පෙර ලගම ඇති පොලිස් ස්ථානයට පැමිණ ලියාපදිංචි වන ලෙස නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහතා ඉල්ලා සිටියි.

එසේ ලියාපදිංචිය පැහැර හරිමින් කටයුතු කරන පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය නීතිමය පියවර ගන්නා බවත් ඔවුන්ට එරෙහිව දැඩි තීරණ ගන්නා බවද අජිත් රෝහණ මහතා කීය.එලෙස පැමිණ සැගවීමට උත්සහ කිරීමෙන් පලක් නොවන බවත් ඉදිරියේදී මෙරටට පැමිණි සියලු දෙනාගේ තොරතුරු අනුව පොලිස් කණ්ඩායම් සොයා යන බවත් එහිදී නීතිය දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන නිසා මේ අවස්ථාවේ රට වෙනුවෙන් තම යුතුකම පුරවැසියන් ලෙස ඉටුකරන ලෙසත් නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *