රතන හාමුදුරුවන්ට මොකටද බය වෙන්නේ එයා පාවා දෙන්නෙක්// ඇමති ප්‍රසන්න කියයි!!!

රතන හාමුදුරුවන්ට මොකටද බය වෙන්නේ එයා පවා දෙන්නෙක් හැමදාම පවා දෙන්නෙක් හැමදාම හිට ගත්තේ ජරා යහ පාලනය පැත්තේ ඉදලා ඒක විනාශ කරලා මේ පැත්තට අවා අපෙන් ගම්පහින් නාමයෝජනා ඉල්ලුවා අපි ප්‍රතික්ෂේප කළා උන්වහන්සේට දැන් තියෙන්නේ අපෙන් නාමයෝජනා නොදීපු එකේ වුන්වහන්සේ අපිත් සමග තරහ පිරිමහන්න තමයි එහෙම කියන්නේ අපි හරි පැත්තේ ඉගෙන මැතිවරණ සටන මෙහෙයවනවා පාවාදෙන්නට අපේ පැත්තේ ඉඩක් නැහැ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති නාමයෝජනා පත්‍ර භාරදීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුනාග මහතා මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *