රන්ජන්ගේ මැතිවරණ වියදම ලක්ෂ 55 ක් බව ප්‍රසිද්ධ කරයි!!

මෙවර මහා මැතිවරණයේ වියදම් වාර්තාව එළිදැක්වූ එකම මන්ත්‍රීවරයා වශයෙන් සමගි ජනබල වේගයෙන් ගම්පහට තරග කල රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙති ඔහු සිය මැතිවරණ කාල සීමාව තුල පක්ෂයෙන් සහ හිතවතුන්ගෙන් ලැබුණු පරිත්‍යාගයන් සහ තම පුද්ගලික මුදල් වශයෙන් සමස්ත මැතිවරණය වෙනුවෙන් වියදම් කල මුදල ලක්ෂ 55 ක් බව වාර්තාවෙයි

හිතවතුන්ගෙන් ලැබුණු මුදල ලක්ෂ 41 පක්ෂ මුලස්ථානයෙන් ලක්ෂ 5 ක් සහ රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පුද්ගලික මුදල් ලක්ෂ 9 ක් මෙම මැතිවරණය වෙනුවෙන් වියදම් කල බව සදහන් කරයි

මෙරට දේශපාලකයන් රැසක් මෙවර මැතිවරණය වෙනුවෙන් හිතාගනීමට නොහැකි මුදල් වැයකරන අතර තුර අඩුම වියදමකින් මැතිවරණය යාන්ත්‍රණය මෙහෙයවමින් ගම්පහ දිසාවෙන් මනාප ලක්ෂය ඉක්මවා ලබාගනිමින් ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත්වීම විශේෂය ස්ථිර ආසනයක් නොමැතිව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරා ප්‍රචාරණය සිදුකල රන්ජන් රාමනායක මහතා වෙනුවෙන් වැඩිම මනාපය පලකල ආසන වන්නේ මීගමුව සහ කටාන ආසන වෙති සමගි බලවේගය ඇතුළු විපක්ෂයේ සියලු පක්ෂ අභිබවමින් අති දැවැන්ත ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ලබාගන්නා ලදී එවන් ජයග්‍රාහී තත්වයක මෙතරම් අඩු මුදලකින් රන්ජන් රමාණයක් මහතා ගම්පහ දිසාවේ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් මනාප ලක්ෂයක් ඉක්මවා ලබාගැනීම විශේෂයකි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *