2019 සමස්ථ බාලක බාලිකා ශූරතාවය මාතර රාහුල හා බෙන්තර ගාමිණී ජාතික පාසල් දිනාගනී

සමස්ථ බාලක ශූරතාවය, මාතර රාහුල විද්‍යාලයට හා සමස්ථ බාලිකා ශූරතාවය, බෙන්තර ගාමිණී ජාතික පාසැලට හිමිකර දෙමින් 2019 දකුණු පළාත් පාසැල් මලල ක්‍රීඩා තරගාවලිය පසුගිය සිකුරාදා (12) නිමාවට පත්විය.

තරගාවලියේ බාලක අනුශූරතාවය, ගාල්ල මහින්ද විද්‍යාලය විසින්ද බාලිකා අනුශූරතාවය විහාරගල මහ විද්‍යාලය විසින්ද දිනා ගන්නා ලදී. සමස්ථ තරගාවලියේ දක්ෂතම ක්‍රීඩකයාට හිමි කුසලානය ගාල්ල, මහින්ද විද්‍යාලයේ නවෝද්‍ය සංකල්ප විසින් සහ දක්ෂතම ක්‍රීඩිකාවට හිමි කුසලානය දෙබරවැව ජාතික පාසැලේ කේ එම් නෙත්මී මේගවර්ණ විසින් ද දිනා ගන්නා ලදී. සහය දිවීමේ තරගයේ බාලිකා ශූරතාවය, බෙන්තර ගාමිණී ජාතික පාසැලට හා බාලක ශූරතාවය මාතර රාහුල විද්‍යාලයට හිමි විය.

මෙම තරගාවලිය සදහා දකුණු පළාතේ කළාප අධ්‍යාපන කොට්ඨාශ 11 ක් නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක, ක්‍රීඩිකාවන් 5000 කට ආසන්න පිරිසක් සහභාගී වූ අතර තරගාවලිය දින 04 ක් පුරා බෙලිඅත්ත, ඩී ඒ රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවත්විණි.

මෙම මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ අවසන් දිනයේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා ලෙස පැමිණි දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වයි වික්‍රමසිරි මහතාගේ ප්‍රධානත්නයෙන් සමස්ථ තරගාවලියේ කුසලාන හා සහතික පත් ප්‍රධානය සිදු කෙරුණි.

මෙම අවස්ථාවට දකුණු පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නිමල් දිසානායක, බෙන්තර ගාමිණී ජාතික පාසැලේ විදුහල්පති නිලූක ද සිල්වා, ඇල්පිටිය සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රීඩා) සම්පත් ජයසේන යන මහත්වරුන් ඇතුළු පළාතේ විදුහල්පතිවරුන්, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන්, ගුරුවරුන්, දෙමාපියන් විශාල පිරිසක් සහභාගී විය.

One thought on “2019 සමස්ථ බාලක බාලිකා ශූරතාවය මාතර රාහුල හා බෙන්තර ගාමිණී ජාතික පාසල් දිනාගනී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *