“මහාචාර්ය හූල් කිසිම පක්ෂයකට හානි වන ප්‍රකාශයක් කර නැහැ” මැකෝ කියයි

පසුගිය දිනවල මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජික මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතා එක්තරා ඉංග්‍රීසි පුවත් පතකට සිදුකරන ලද ප්‍රකාශයක් එම පුවත් පතේම සිංහල පරිවර්තනය වැරදි ලෙස පරිවර්තනය කරමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සාමාජිකයෙකු වන ඔහුට විරුද්ධව සමාජ මතයක් ගෙනයාමට උත්සහ දැරූ කණ්ඩායමේ උත්සාහය ආපස්සට හැරවීමට මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අද දින කටයුතු කරන ලදී

අද දින මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කලේ රත්නජීවන් හූල් මහාචාර්ය වරයා කිසිම දේශපාන පක්ෂයකට හෝ කිසිම දේශපාන ව්‍යාපාරයකට හෝ කිසිම දේශපාලන නායකයෙකු ඉලක්ක කර පක්ෂක් ග්‍රාහී කිසිම ප්‍රකාශයක් සිදුකර නොමැති බවත් එවැනි කිසිම මැතිවරණයට බලපාන ප්‍රකාශයක් සිදුකර නොමැති බවත් එවැනි ආකාරයේ ප්‍රකාශයක් සිදු කල බවට කිසිම නිවැරදි තොරතුරක් නොමැති බවත් එම ප්‍රකාශයන් සියල්ල සාවද්‍ය බවද මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සදහන් කරන ලදී

මහාචාර්ය වරයා එවැනි ප්‍රකාශයක සිදු කර ඇත්නම් කරුණු සහ සාක්ෂි සහිතව තම කොමිසමට ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් එවැනි සිද්ධියක් සිදුව ඇත්නම් තම කොමිසම ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වන බවද සදහන් කරන ලදී

අසත්‍ය කියන පුද්ගලයන්ට ඡන්දය ලබා නොදෙන්නැයි මෑතකදී උතුරේ දෙමළ මාධ්‍ය සමග රත්නජීවන් හූල් මහතා කරන ලද ප්‍රකාශයක් ගැන අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී මාධ්‍යවේදීන් විසින් විමසීමේදී ඔහු මේ බව පැවසීය. එමෙන්ම ඉදිරි මැතිවරණය වෙනුවෙන් අපේක්ෂකයන්ගේ මනාප අංක හෙට දිනයේ ගැසට් කරන බවත් අනතුරුව මැතිවරණය පවත්වන දිනය ප්‍රකාශයට පත්කර ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන බවත් මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා අදාල මාධ්‍ය හමුවේදී සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *