ජනපති අද උදෑසන පාර්ලිමේන්තු පක්ෂ නායකයන් සමග සාකච්චාවක් කැදවයි

සාකච්චාව සදහා පක්ෂ නායකයන් සහභාගී වනවාද නැද්ද??

පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරමින් ඊයේ විශ්වාස භංගයට පක්ෂව ඡන්දය ප්‍රකාශ කළ දේශපාලන පක්ෂ නායකන්ට අද උදෑසන 8.30ට ජනාධිපතිවරයා සාකච්ඡාවක් ලබා දී ඇතැයි ආරංචි මාර්ග කියයි.එම පක්ෂ නායකයන්ට ඊයේ රාත්‍රියේදී අදාල දැනුම් දීම් සිදු කල බවට වාර්තා වෙයි.මෙම සාකච්චාව සදහා පක්ෂ නායකයන් සහභාගී වනවාද නැද්ද යන්න පිළිබදව මෙතෙක් තම මතය ප්‍රකාශ කර නැති අතර පක්ෂ නියෝජිතයින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ස්ථිර පිළිතුරක් ලබා නොදෙන ලදී.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ සහ TNA ඇතුළු පක්ෂ නියෝජත්යින්ගෙන් විමසීමේදී කියා සිටියේ ආරාධනා ලැබුණත් ඊට සහභාගී වන්නේදැයි තවම තීරණය කර නැතැය බවයි .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *