ඇදිරි නීති සිමා ලිහිල් කිරීම සහ පනවා ඇති සීමාවන් සහිත පොලිස් නිවේදනය

covid 19 වෛරසය නිසා දින පනහකට ආසන්න කාලයක් වසා දම තිබූ බස්නාහිර පළාත සහ පුත්තලම දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු දිවයින පුරා පනවා ඇති ඇදිරිනීතිය සීමා ලිහිල් කිරීමට ලක් කිරීමේ කටයුතු කරන ආකාරය සහ ගතයුතු ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් අද දින පොලිස් මූලස්ථානය විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව එම නිවේදනයේ ඇඳිරි නීතිය දිගටම පනවා ඇති දිස්ත්‍රික්ක වන්නේ කොළඹ හා ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්ක පමණක් බව නිවේදනයේ සදහන් කර ඇත පොලිස් මුලස්ථානය විසින් නිකුත් කල අදාල නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *