පොලීසිය මහ මගදී සෞඛ්‍ය සේවකයන් උපහාසයට අරගෙන

++පොලීසිය මහ මගදී සෞඛ්‍ය සේවකයන් උපහාසයට අරගෙන++++ මෙහෙම ගියොත් තීරණයක් ගන්නවා +++සෝදිසි කරන්න ++රෝහලක් දුවන්නේ වෛද්‍ය වරුන්ගෙන් පමණක් නොවෙයි !!>>

වෛද්‍ය රසායනාගාර වෘත්තීය වේදීන්ගේ සංගමයේ සභාපති රවි කුමුදේශ් මහතා සඳහන් කරයි.https://youtu.be/topB58wPBXkසෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලය අදුනාගන්න බැරි පොලීසියක් පොලිස් පතිවරයෙක් අපි සියලු සෞඛ්‍ය වෘතීය සමිති එක දවසකට සියලු සේවාවන් වලින් ඉවත් වෙලා පෙන්වන්න වේවි රෝහලක් දුවන්නේ කොහොමද කියලා දේශපාලන අධිකාරිය හරි පොලීසිය හරි හිතන්නේ රෝහල් දුවන්නේ වෛද්‍ය වරුන්ගෙන් විතරක් කියලා හිතන අයට ඒක දැනගන්නත් එක්ක වෘතීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමෙන් අපහසු තාවයකට පත්වෙන්නෙත් අසරණ රෝගීන් නොවේද මහ මග සේවකයින් නවත්නවා ඔවුන්ට අපහාස කරනවා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය මේගැන තීරණයක් ගන්න ඕන පොලීසිය රාජකාරී කලාට කමක් නැහැ හැබැයි රටේ ජනාධිපතිවරයා කියන විදියට කියපු කථාවක් පදනම් කරගෙන සෝදිසි කිරීමේ විපාක වලට කවුද වග කියන්නේ මේ ගැන තීරණයක් ගැනීම අනිවාර්යෙන් කරන්න නැතිනම් අපි තීරණයක් ගන්නවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *