දළදා මාලිගයේ පොලිස් කණ්ඩායමකට කොරෝනා ආසාධනය වෙයි !!!

ශ්‍රී දළදා මාලිගයේ පොලිස් කණ්ඩායමකට කොරෝනා ආසාධනය වී ඇතිබව වාර්තාවෙයි එම නිසා මාළිගයට ආරක්ෂාව සලසන පොලිස් ස්ථානයේ සියලු නිළධාරීන් නිරෝධායනය කර ඇත මාළිගයේ ආරක්ෂාව සදහා වෙනත් පොලිස් ස්ථාන වලින් නිලධාරීන් අනුයුක්ත කර ඇති අතර දළදා මාලිගය ආශ්‍රිතව සිදුකල PCR පරීක්ෂණ අනුව මෙම පිරිසට කොරෝනා වෛරසය ආසාධනය වී ඇති බවත් මාළිගයේ සහ දේවාල සතරෙහි සේවකයන්ට වෛරසය ආසාධනය වී නොමැති බවත් මාළිගයේ සියලු තේවාවන් නිසි පරිදි සිදුවන අතර ජනතාවට සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව මාලිගාවට පැමිණ අවශ්‍ය ආගමික කටයුතු සිදුකර ගැනීමට බාධාවක් නොමැති බවද සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *