පොහොට්ටුවට බලය හිමි ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය පරදී

2021 සදහා වන ජා ඇල ප්‍රාදේශීය සභාවේ අයවැය පරාජය පත්ව ඇති බව වාර්තා වෙයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට බලය හිමි ජා ඇළ ප්‍රාදේශීය සභවේ සභාපතිවරයා වන්නේ චන්ද්‍රපාල මදුරප්පෙරුම මහතා වන අතර ඔහු ප්‍රමුඛ ආණ්ඩු පක්ෂය විසින් ඉදිරිපත්කල අයවැය වැඩි ඡන්ද හයකින් පරාජයට පත්ව තිබේ.

මන්ත්‍රීවරු 47 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත සභාවේ අයවැයට පක්ෂව ඡන්ද 19ක් ලැබී ඇති අතර විරුද්ධව ඡන්ද 24 ලැබී තිබේ. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරු 23 දෙනාගෙන් සිව් දෙනෙකුම අයවැයට විරුද්ධව ඡන්දය ප්‍රකාශ කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු 23 දෙනාට අමතරව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 9ක්, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු 5ක්, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරු 4ක්, ජාතික ජනතා පක්ෂයේ හා ස්වාධීන කණ්ඩායමකින් එක් මන්ත්‍රීවරයකු ජාඇළ ප්‍රාදේශීය සභාව නියෝජනය කරයි.

2021 budget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *