ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් සංඝරත්නය ඉවත්කළ මංගලගේ නිවසේ පිරිත් පිංකමක්!!!

පසුගිය ජනාධිපතිවරනයෙන් අනතුරුව පණිවිඩයක් නිකත්කල හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා සදහන් කලේ තමන් ත්‍රිවිධ රත්නයෙන් සංඝ රත්නය පිලි නොගන්නා බවට ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශයක් සිදුකරන ලදී පසුගිය කාලය පුරාම බුදු දහම සම්බන්ධයෙන් විවිධ ප්‍රකාශ සිදුකල හිටපු අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතාගේ නිවසේ අද රාත්‍රී පුරා පිරිත් පින්කමක්ත්‍ සංවිධානය කර ඇත මහා සංඝ රතනයට අපහාස කල බවට හිටපු අමාත්‍ය මංගල සරවීර මහතාට එරෙහිව සමාජ මතයක් ගොඩනැගී ඇති සමයක මෙවැනි පින්කමක් සංවිධානය කර ඇත ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව ඇත හෙට පහන් වන තුරු අමාත්‍යවරයාගේ නිවසේ පිරිත් සත්ඝයානය සංවිධානය කර ඇත. හෙට දිනයේ මහා සංඝරත්නය වෙනුවෙන් දානමය පින්කමක් ද සංවිධානය කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *