පිළියන්දල යතුරු පැදිවලින් රාත්‍රියේ යකා නැටු 32ක් අල්ලයි.

රාත්‍රියේ සිදු කළ විශේෂ මෙහෙයුමක දී පිලියන්දල මාර්ගයේ

පිලියන්දල පොලිස්ය මගින් 10 වන දින රාත්‍රියේ සිදු කළ විශේෂ මෙහෙයුමක දී පිලියන්දල  කැස්බෑව විකල්ප මාර්ගයේ අනතුරුදායක ලෙස යතුරු පැදි පැදවූ තරුණයින් 32 ක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ. යතුරුපැදි 14ක් ද පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති බව පොලිසිය පවසයි.අත්අඩංගුවට ගත් පිරිස වයස අවුරුදු 19, 30 අතර වයස්වල පසුවේ.පන්නිපිටිය,කොට්ටාව,මොරටුමුල්ල යන ප්‍ර දේශවල පදිංචිකරුවන් බව පොලිසිය කියයි.කස්බෑව අධිකරණයට 11වන දින ඉදිරිපත් කිරීම‍ට නියමිත්ව ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *