ශේෂ්ඨාධිකරණය පෙත්සන් විභාගය අවසන් කෙරේ // තීන්දුව සවස පහට ද

දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය රැසක් සහ විශාල පිරිසක් අධිකරණය අවට රැස්ව සිටිති

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට එරෙහි ශේෂ්ඨාධිකරණයේ පවරා තිබූ පෙත්සම් 18 සම්බන්ධයෙන් කරුණු දැක්වීමෙන් අනතුරුව ඊයේ දිනයේ සහ අද දිනයේ දී අදාල පෙත්සම් විභාගයට ගන්නා ලදී.අද දින රජය වෙනුවෙන් නීතිපති තුමා ශේෂ්ඨාධිකරණයේ කරුණු දැක්වීම සිදුකල අතර ඔහු කියාසිටියේ ජනාධිපති තුමන් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට ගත් තීන්දුව නිවැරදි බව අධිකරණයට වාර්තා කරන ලදී.

ඒ අනුව අගවිනිසුරු ප්‍රමුඛ ත්‍රී පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ල අදාල පෙත්සම් විභාගය අද සවස 3.30 පමණ වන විට අවසන් කර ඇත .මේවන විට ශේෂ්ඨාධිකරණයේ වැඩකටයුතු සවස 5 දක්වා කල්තබා ඇත ඒ අනුව අදාල ශේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුව බොහෝ දුරට ප්‍රකාශයට පත්කිරීමට ඉඩ ඇතැයි ද වාර්තා වේ. මේසම්බන්ධයෙන් තීන්දුව ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාව ආවරණය කිරීම සදහා දෙස් විදෙස් මාධ්‍ය රැසක් සහ විශාල පිරිසක් අධිකරණය අවට රැස්ව සිටිති

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *