ගාලු කොටුවේ ඓතිහාසික උරුමයට මළගම කැදවන මහජන නියෝජිතයෝ

අහස පොළව නුහුලන අපරාධයක් සිදු කරන්නට ගාල්ල මහජන නියෝජිතයෝ අනුමැතිය දෙති. 

අහස පොළව නුහුලන අපරාධයක් සිදු කරන්නට ගාල්ල මහජන නියෝජිතයෝ අනුමැතිය දෙති.ගාල්ල කොටුවේ පිහිටා ඇති පැරනි ගොඩනැගිලි සංරක්ෂනය කරනවා වෙනුවට අබලන් ගොඩ නැගිලි කඩා ඉවත් කරන්නට තීන්දු තරණ ගැනීම මහදැන මුත්තාගේ නඩු ඇසීමක්ට සමාන පුවතක් ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සමබන්ධිකරණ රැස්වීමේ දී අනාවරණය විය.

පසුගිය සතිඅන්තයේ කඩාවැටුනු ගාල්ල ඓතිහාසික කොටුපවුර තුල පිහිටි ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්ම තැපැල් කාර්යාල අබලන් ගොඩනැගිලි පරිශ්‍රයේ පිහිටා ඇති තවත් කඩාවැටීමට ලක්විය හැකි අවදානම්  ගොඩනැගිලි හා තවත්  කොටස් සියල්ල ඉදිරි පැය විසිහතර තුළ වහා කඩා ඉවත්කරන ලෙස ගාල්ල මහ නගර සභාවේ නගරාධිපති වරයාට වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කියා සිටියේ ය..

ඒ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සමබන්ධිකරණ රැස්වීමේ දීය. මෙම සම්බන්ධිකරණ රැස්වීම ගාල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ දී 09 වන දින  පැවැතිවිණි.

ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුව සභාපති ගාල්ල දිස්ත්‍රික්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී චන්දිම වීරක්කොඩි මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම රැස්වීම පැවැතවිණි.ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධිකරණ කමිටුවේ  සභාපති චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා.ගාලු උරුමය පදනම ගොඩනැගිල්ල කඩාවැටෙනතුරු පියවරක් නොගෙන බලාසිටියේ ඇයි ද කියා දැනගන්න අවශ්‍යයි.

 ගාලු උරුමය පදනමේ නිලධාරිණියක්. අපි ඒ සඳහා  සලසුම් සකස් කිරීම කර තිබෙනවා .

චන්දිම වීරක්කොඩි මහතා. ගාලු උරුමය 94 ඉඳන් සැලසුම් හදනවා . කඩා වැටෙනකන් සැලසුම් හදනවා හොඳවෙලාවට පාසල් දරුවන් හෝ වෙනත් ඇවිදින අය සිටියේ නෑ.වහාම කඩාවැටීමට ලක්විය හැකි ⁣එහිගොඩනැගි කොටස් අදම ඉවත්  කිරීමට නගර සභාව වහාම පියවර ගන්න මේ සඳහා ගාල්ල මහ නගර සභාවත්  ගාලුඋරුමය පදනමත්  සහාය දෙන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *