රට රකින්න ආපු අය ජාතික සම්පත් විකුණනවා // අජිත් පී පෙරේරා කියයි!!

රටේ ජාතික සම්පත් විකිණීමට එරෙහිව දැවැන්ත ව්‍යාපාරයක් මැතිවරණයේදී කරපු උදවිය බලය ලැබුනට පස්සේ එම ජාතික සම්පත් විකිණීම ගැන වචනයක් කියන්නේ නැහැ මේකද රට රකිනවා කියල කියන්නේ යයි එජාප මන්ත්‍රී අජිත් පී පෙරේරා මහතා සදහන් කරයි පසුගිය කාලය පුරාම එදා විපක්ෂයේ සිට කියපු කථා නොවෙයි

දැන් වෙන්නේ මොකද සිංගප්පුරු සමාගමකට කොළඹ හදවත වගේ තැන අක්කර තුනක් බදු දෙන්නේ මොන පදනමෙන්ද කියල අහන්න කැමතියි ඒකට ගහපු ගිවිසුම මොකද්ද ගිවිසුම් ගහන්න ටෙන්ඩර් දැම්මේ කවදාද වැඩිම ලංසුව තිබුනේ කුමන ටෙන්ඩර යේද කියල අහන්න කැමතියි රට රකින්න ආපු ජනාධිපතිතුමාට අපි කියනවා ඔබතුමා නොදැනුවත්ව රට විකුනන පිරිසක් ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා කියල මේගැන වහාම ඔබතුමා සොයල බලන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *