බෙහෙත් ගන්න පැමිණි ජනතාව පැය තුන හතරක් පෝලිමේ

ඇදිරි නීතිය පවතින අවස්ථාවේ සියලු ෆාර්මසි විවෘතව පවතින බව රජය කියයි!!

අද දින කොළඹ ගම්පහ පුත්තලම ප්‍රදේශවලට අද උදෑසන 6 සිට ඇදිරිනීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු අත්‍යවශ්‍ය භාන්ඩ මිලදී ගැනීම සදහා විශාල වශයෙන් ජනතාව නගර වලට අද උදෑසන කාලයේ සිට එක් රැස්වන ලදී මේ නිසා ගම්පහ නගර රැසක දැඩි මාර්ග තද බදයක් ඇතිව තිබු අතර ඉන්ධන හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණි නගර තුල සියලු වෙළද සැල් සහ ෆාර්මසි අසල එම ස්ථාන විවෘත කිරීමටත් පෙර දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණි.

මිනුවන්ගොඩ නගරයේ ප්‍රධාන වෙළද සැල් රැසක දිගු පෝලිම් ගැසී තිබුණි ෆාර්මසි අසල පෝලිමේ සිටි ජනතාව පැය තුන හතර එක දිගට පෝලිම් ගැසී සිටීම නිසා ඔවුන් දැඩි වෙහෙසක් හටගෙන තිබුණි තම පවුලේ සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් අහාර නැතත් බෙහෙත් ටික හරි ගත යුතු යන අදහසින් ඔවුන් දිගු පෝලිම් වල හිටගෙන සිටින ලදී මිනුවන්ගොඩ පොලීසිය මගින් ජනතාව නිරන්තරයෙන් දැනුවත් කරමින් නගරයේ ජනතාව හැසිරවීම කරන ලදී.

මිනුවන්ගොඩ සතොස අසල ජනතාව පමණක් පොදිකමින් එක් රැස්ව භාණ්ඩ මිලදී ගැනීමට කිසිදු ආරක්‍ෂිත ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය නොකලද අනෙකුත් ප්‍රධාන අලවි සැල් අසල එකිනෙකා අතර නිවරදි පරතරය තබාගනිමින් සිටීමද දක්නට ලැබුණි. කෙසේ වෙතත් නගරයට පැමිණි ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාන්ඩ නිසි පරිදි ලබාගැනීමට තරම් භාණ්ඩ ප්‍රධාන අලවි සැල් තුල නොතිබීම නිසා ජනතාව ඉතිරිව පැවති භාණ්ඩ පමණක් රැගෙන යාමට සිදුවන ලදී.සහල් තොග ඇතිතරම් පැවතියද ලුණු,සැමන් සහ පරිප්පු හිගයක් පවතින ලදී ෆාර්මසි වලද අවශ්‍ය සියලු බෙහෙත් ද්‍රව්‍ය නොතිබීම නිසා ජනතාවට බෙහෙත් වට්ටෝරු නිසි පරිදි ලබාගැනීමට නොහැකි වන ලදී.

රජය මගින් අද දහවල් සිට ප්‍රකාශ කලේ සියලු නගරවල බෙහෙත් අලවි සැල් ෆාර්මසි ඇදිරි නීතිය පවතින අවස්ථාවේ විවෘතව පවතින බවත් ජනතාවට කිසිදු ගැටලුවකින් තොරව බෙහෙත් වට්ටෝරු ලබාගැනීමට හැකි බවත් රට තුල මේ වනවිට කිසිම ඖෂධයක හිගයක් නොඅමති බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්යංශය පසුගියදා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *