මිනිසුන්ගේ ඇහැ ගිණි කණ වට්ටවලා ඡනද ටික අරගෙන අවුරුදු පහක් හොරකම් කරන්න හදන්නේ

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අතුරලියේ රත්න හිමියන් අදදින මෙම අදහස් පලකරන ලදී

මැතිවරණ කොමසාරිස් මහා කෙරුම් කාරයෙක් නොවෙයි එතුමා පවතින තත්වය දිහා බලලා තමයි මේ වෛරස් තත්වය දිහා බලල ආණ්ඩු පක්ෂය විරුද්ධ පක්ෂය වෛද්‍ය සංගමය ඒ වගේම අදාල ආගමික නායකයෝ මේ සියලු දෙනාගෙන් අහනවා මිසක් නීති පතිගෙන් අහන්න ඔන්න උඹ අහවල් වගන්තිය යටතේ මැතිවරණය තියන්න කියන්න අගමැතිට කිසිම බලයක් නැහැ

එහෙම ලියුමක් ඇරපු එකත් අගමැති තුමා වැරදියි ජාතියක් විදියට අපි සාමුහිකව සිතමු ජනාධිපති තුමාට දැන් බලය එනවා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයාට දිනය නියම කරන්න කොමවත්ම බැහැ නීති යටතේ අනපනත් පනවල මිනිස්සු හිර කරලා මැතිවරණ තියන්න බැහැ භීෂණයක් යටතේ මැතිවරණ තියන්න බැහැ සැක බය තුල මැතිවරණයක් තියන්න බැහැ ඒ නිසා නිදහස් සාමකාමී වතාවරණයක් යටතේ මැතිවරණය තියන්න ඒක මුලික කොන්දේසියක් ඒ නිසා මැතිවරණය වහාම කල් දාන්න

ජාතික සම්මුතිය සදහා ජාතික මණ්ඩලයක් ජනාධිපති තුමා යටතේ කදවන්න මාස හයකට රට ගෙනියන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කරන්න පක්ෂ පාට බේදයෙන් තොරව ජාති ආගම බේදයෙන් තොරව මුළු ජාතියම සමගි කරමු මිනිසුන්ගේ ඇහැ ගිණි කණ වට්ටවලා ඡනද ටික අරගෙන තමන්ට තව අවුරුදු පහක් හොරකම් කරන්න තමයි මේ හදන්නේ එක නිසා මේ ජාවාරමට ඉඩ දෙන එක නොවෙයි ජනධිපතිතුමා කරන්න ඕන ජනධිපතිතුමනි විශ්වාශය තියෙන්නේ ඔබ ගැන පමණයි ඔබ තුමා මේ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *