මැස්සන් පණුවන් ගිල ගත් මැවැල්ල ගම ජනතාව අසරණයි.!

ඉමදුව,මැවැල්ල ගම්මානයම ගන්දස් සාරේ ඉන්න නොහැකිය.ජනතාවගේ දෛනික කටයුත මේ නිසා අපහසුතාවයකට පත්ව ඇත. ළිං ජලය හා අපට ජල මුලාශ්‍රද වලට හිමිව ඇත්තේ දරුණු පාරිසරික හා සෞඛ්‍ය හානියකි. මේයට හේතුව ආදාහනාගරය අසල් ඉහළ කන්දේ අවිදිමත් ආකාරයෙන් කසළ බැහැර කිරීම නිසාය. මෙයට විසිදුමක් ලබාදෙනමෙන් ගම්වාසිහු ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ඉල්ලා සිටිති.

ඉමදුව ප්‍රාදේශීය සභාවට අයත් මාවැල්ල ආදාහනාගාරය පිහිටි කදු මුදුනේ සිදුවන අවිදිමත් කසල බැහැර කිරීමේ ක්‍රමවේද නිසා අවට ප්‍රදේශාවාසීන් නොයෙකුත් සෞඛ්‍ය ගැටලු රාශියකට මුහුණ දෙමින් පවති.

නිවෙස්වල පිසූ ආහාරයක් හෝ තබාගැනීමේ අසීරුතාව පත්ව සිටිති.මැස්සන් හා නිල මැස්සන් නිසා මේ තත්ත්වය මේ දිනවල ඉතා දරුනු තතත්තවයට පත්ව ඇත.ජනතාව ලිං ජලය භාවිත කරනු ලබන නිස උල්පත් ජලයට විශබීජ බැක්ටීරියා හා විශ රසායනිකයන් මුහු වී මේ අවදානම මතුව තිබේ.උස් කදු මුදුනක කුණුගොඩ ගැසීම විශාල පාරිසරික ගැටලුවකි.මේ අවිදිමත් කසළ බැහැර කිරිම අසලම මාවැල්ල කනිටු විදුහලද පිහිටා ඇති අතර පන්සියයකට අධික ද්‍ර දරැවෝ හා ගුරු මන්ඩලයද අපහසුතාවයට පත්ව සිටිති.

ගඳ ගහන,පනුවන් විසිරුනු මේ කදුමුදුනේ සිදුවන අනාගත උවදුර සදහා ඉතා ඉක්මනින් පිලියම් ලබාදෙන ලෙස ගම්වාසිහු ඉල්ලා සිටිති.මේ කසළ බැහැර කිරීමට පරිසර අදිකාරියෙන් අවසර ලබා නොදුන් පසුබිමක දේශාපාලනයේ ශක්තියෙන් ඉමදුව ප්‍රාදේශීය සභාව මේ ගෙන යන ක්‍රියාවලියට විසදුම් ලබාදෙන ලෙස ජනතාව ගම්වාසිහු ඉල්ලා සිටිති.මෙයට විසදුමක් නැතහොත් තවත් එක් මී තොටමුල්ල කන්දක් වී ජීවිත අහිමි වී යා හැකි බව ජනතාව පෙන්වා දෙති.

ඉමදුව සභාවේ පොදු ජන පෙරමුණ සභාපති ඒ.වි සරත් කුමාර මහතා පවසන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් විසදුමක් ඉදිරියේ දී ලබාදෙන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *