“සිල්ලර වැඩ එපා බැදුම්කර හොරු අල්ලන්න පාස්කු චූදිතයන්ට දඩුවම් දෙන්න”

දැන් වෙන වෙන හොරු ගැන කථා නොකර ලොකුම හොරකම කරපු අය අල්ලමු මොකද බැදුම්කර හොරකම පොඩි නිසාද කල් මරන්නේ දැන් චම්පික රාජිත රන්ජන් ඇතුලට දාල බැදුම්කර හොරකම අමතක කරලද වැරදි කරපු ඕනෑම කෙනෙක් ගන්න හැබැයි රටම කල්ම්බපු බැදුම්කර හොරු අල්ලමු පාස්කු පරහාරයේ සැකකරුවන් අල්ලා දඩුවම් දෙමු නීතිය ක්‍රියාත්මක කරමු ඒවා නරකද ඒවා තමයි 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු නැතුව සිල්ලර් වැඩ කරන්න නොවෙයි

බලන්න දැන් මහින්දගේ මගුල් ගෙවල් දෙකටම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ගියා හැබැයි මගුල් කියන්නේ පවුලේ අයට ඉතින් රනිල් මහත්තයා පවුලේ නිසා මගුල් කීවා එයා ගියා ඉතින් වැරද්දක් තියෙනවද තියෙනවා ඒ තමයි මෙරටේ වුනු ලොකුම වංචාව බැදුම්කර වංචාව ඒක වගේම පාස්කු ප්‍රහාරය මේවා පිළිබදව වහාම පරීක්ෂණ කරලා නීතිය ඉදිරියට ගෙන්න තියෙන භාදා ඉවත් කරනවා වෙනුවට වෙන වෙන දේවල් කියලා කොලය වහන්න බැහැ අපි කියනවා රාජපක්ෂවරුන්ට දැන් බැදුම්කර හෝරාව අල්ලන්න පාස්කු සැකකරුවන් අල්ලන්න මෙයාලට මේවා කරන්න බැහැ පුලුවන්නම් අභියෝගය භාරගන්න බදුල්ල ප්‍රදේශයේ පවතී ජන හමුවකදී සමන්ත විධ්‍යරත්න මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *