පාර්ලිමේන්තුව හෙට පෙරවරු 10 රැස්වෙනවා //ජවිපෙ කථානායක හමුවෙන් පසු කියයි

දෙවන කොටස පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජය කිරීම සිදුකල යුතු බව

අද සවස ශේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුවත් සමග ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ මන්ත්‍රීවරුන් කණ්ඩායම කථානායක වරයා මුණගැසීම සදහා ගොස් ඇත එම හමුවීමෙන් පසු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක අනුර කුමාර දිසානායක මහතා මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ ප්‍රකාශ කලේය. ප්සුගිය්ට මස 26 වනදා දෙදෙනෙකු විසින් සිදුකල කුමන්ත්‍රණයේ එක්කොටසක් අද දින ශේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ලබාදුන් තීන්දුව සමගින් පරාජය කල බවත් එහි දෙවන කොටස පාර්ලිමේන්තුවේදී පරාජය කිරීම සිදුකල යුතු බවත් සදහන් කරන ලදී.ඒ අනුව හෙට පෙරවරු 8.30 පාර්ලිමේන්තුවේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමෙන් අනතුරුව පැරණි ගැසට් නිවේදනය අනුව පෙරවරු 10 ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්කිරීමට අවශ්‍ය වටපිටාව සකසන බව සදහන් කරන ලදී. කවුද ආණ්ඩුව කියල රටට කියන්න ඕන එහි වග විභාගය පාර්ලිමේන්තුවේදී කරල බලමු

අධිකරණ තීන්දුවෙන් පසු ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරු කතානායක හමුවෙයි…

අධිකරණ තීන්දුවෙන් පසු ජවිපෙ මන්ත්‍රීවරු කතානායක හමුවෙයි…පාර්ලිමේන්තුව 14 දින කැඳවයි..

Posted by Anura Kumara Dissanayake on Tuesday, November 13, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *