සමගිය වෙනුවෙන් විපක්ෂයේ සංවිධායක කිරිඇල්ල

විපක්ෂයේ තනතුරු සම්බන්ධයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ අර්බුදයක්. විපක්ෂයේ සංවිධායක ධූරයට හතර දෙනෙකු සටනේ…අවසන් සටනින් කිරිඇල්ල දිනුම් නව විපක්ෂයේ නව සංවිධායක බවට ඒකමතිව සම්තයි

මෙම තනතුරට ඇමති බලතල හා වරප්‍රසාද දිමනා වලට කෑදර වීම නිසා මෙම සටන දරුණු වී ඇත.@ මේ තත්ත්වය නිසා ජාතික සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ද අපහසුතාවයකට පත්වන ලදී අනතුරුව සමගි බලවේගයේ පක්ෂ නායකයන් සදහන් කලේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරු පත්කළ පරිදිම එහි අභිමතය බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අවකාශ සලසා දී ඇත ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ ජේෂ්ඨත්වය මත එම තනතුර සදහා මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හිටපු සභානායක ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා තෝරාගන්නා ලදී සිටිති.

විපක්ෂයේ තනතුරු සම්බන්ධයෙන් ජාතික සමගි බලවේගයේ ජයගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු අතර බරපතල අර්බුධයක් හටගෙන තිබූ අතර .විපක්ෂයේ සංවිධායක තනතුර සඳහා මෙම අරගලය මේ අනුව උත්සන්න වෙමින් පවතින ලදී . මෙය දැවැන්ත බලු පොරයක් ලෙස ජාතික සමගි බලවේගයේ ජයගත් මන්ත්‍රිවරු අතර හටගෙන තිබීම නිසා . මන්ත්‍රිවරු හතර දෙනෙකු මෙම පොරයට ඉදිරිපත් විම නිසාත් සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ද කළ යුත්තේ කුමක්ද යන්න තීර්ණය කරන්නට නොහැකිව සිටි අතර එම තත්වය අද සවස් වනවිට නිරාකරණය කරගැනීමට හැකිවන් ලදී

හර්ෂ,කිරිඇල්ල,කබීර්,පාඨලී මෙම සටනට එක්ව සිටින බව දැකිය හැකිය. මෙම තනතුර සඳහා ඇමති බලතල හා වරප්‍රසාද හා විවිධ දීමනා ලැබිම නිසා මෙම පොරය මහා සටනක් දක්වා පෙළ ගැසුණු බව සමඟ ජන බලවේලයේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *