අපි පාර්ලිමේන්තුවේ 225 ම එකතුවෙලා MCC අහෝසි කරමු //විපක්ෂනායක සජිත් කියයි

රජයට තුනෙන් දෙකක් නොවෙයි පොරොන්දු ඉටුකරන්න 225 සහය දෙනවා

නුතන විපක්ෂයේ කාර්ය භාර්ය ඉටුකරන විපක්ෂයක් වශයෙන් අපි කැමතියි ජනාධිපතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත්කල දසවැදෑරුම් ප්‍රතිපත්තිය මත රජය ගෙනයන ජනහිතකාමී ක්‍රියාවලිය වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය නොව 225 පහේම කැමැත්ත රජයට ලබාදෙන්න කැමතියි රටට අහිතකර රට ලේ විලක් කරනවා කියපු දෙෂත් ද්‍රෝහී mcc ගිවිසුම 70% ගැන කථා නොකර සමස්ත ගිවිසුම අහෝසි කරන්න අපි සියලු දෙනාම එකතු වෙමු

මේ ගිවිසුම ගැන විමල් වීරවංශ මහතා කී කථාව මා වරක් නොව දහස් වරක් අනුමැත කරනවා දැන් තියෙන්නේ ගොවියාට සහන දෙන්න නිකන් දෙනවා කී පොහොර ටික දෙන්න ගමට රස්සා ටික දෙන්න ළමයින්ගේ නිළ ඇදුම් වවුචරය දෙන්න උපාධිධාරීන්ට රැකියා දෙන්න අපි විපක්ෂයක් විදියට සහය දෙනවා

සියලු සත්වයෝ නිදුක්වෙත්වා නිරෝග වෙත්වා දුකින් මිදෙත්වා කියන බුදු වදන අනුව කිසිම ජාතියකට කිසිම ආගමකට හානි නොවන විදියට නැවත ජාතිවාදය ඇති නොකර රට ඉදිරියට ගෙනයන්න අපි උපරිම සහය ලබාදෙන බව නව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදුකල ප්‍රථම කරුණු දැක්වීමේදී සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *