යටියන ආනන්ද හිමියන්ගේ දේහයට විපක්ෂනායක අවසන් ගෞරව දක්වයි

ආනන්ද හිමියන් සසුනට අප්‍රමාණ සේවාවක් කලා විපක්ෂ නායක කියයි

මිනුවන්ගොඩ ශාසනාරක්ෂක බලමණ්ඩලයේ සභාපති යටියන විජය මංගල පිරිවෙන් විහාරස්ථානයේ විහාරාධිපති මිනුවන්ගොඩ ජාපාලවත්ත ජනධිපති විද්‍යාලයේ හිටපු නියෝජ්‍ය විදුහල්පති අපවත්වී වදාල පුජ්‍ය කෙවිටියාගල ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ දේහයට අවසන් ගෞ රව දැක්වීම සදහා විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විසින් අද දින සිදුකරන ලදී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සමග එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් වන සරත් ෆොන්සේකා ,විජයමුණි සොයිසා ,හර්ෂණ රාජකරුණා ,එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහත්වරුන්ද සහභාගී වන ලදී මීට දින තුනකට පෙර අපවත්වී වදාල නායක ස්වාමීන් වහන්සේ වෙනුවෙන් අවසන් ගෞ රව දැක්වීම සදහා විශාල පිරිසක් යටියන විජය මංගල පිරිවෙන් විහාරස්ථානයට පැමිණෙන ලදී

නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ගම්පහ දිසාවට සහ මිනුවන්ගොඩ පුරවරයට ශාසනික සහ ආගමික සේවාවන් රැසක් සිදුකල යතිවර සලකුණකි මිනුවන්ගොඩ සමස්ත මණ්ඩලයේ සභාපති හිමියන් වශයෙන් කටයුතු කල වුන්වහන්සේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ ගෞ රව ආදරයට පත්වූ නායක හිමි නමකි පිරිවෙන් විහාරස්ථානය තුලින් සසුනට දීප්තිමත් ශික්‍ෂ පරපුරක් දායාද කිරීමට සමත් කෙවිටියාගල ආනන්ද නායක හිමියන්ගේ අවසන් කටයුතු ජාපාලවත්ත ජනාධිපති විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංග නයේදී හෙට දින පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බව දායක සභාව සදහන් කරයි

නායක ස්වාමීන් වහන්සේ නැතිවීම මිනුවන්ගොඩ ජනතාවට සම්බුද්ධ ශාසනයට විශාල පාඩුවක් බවත් නායක ස්වාමිපදයන්නන් වහන්සේ ශාසනයට සිදුකල සේවය මේ හොහොතේ සිදුකරන බවත් නායක හිමියන්ට අජරාමර නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනය කරන බව නායක හිමියන්ගේ දේහයට අවසන් ගෞ රව දැක්වීමෙන් අනතරුව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *