මිනුවන්ගොඩ නගරය කොරෝනා නිසා බැට කනවා!! පාලකයෝ නින්දේ

මිනුවන්ගොඩ නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක ශ්‍රීමාල් මාරසිංහ කියයි

අද මිනුවන්ගොඩ ව්‍යාපාරිකයෝ ජනතාව අසරණ වෙලා ප්‍රසන්න රණතුංග මහතා සහ සභාපතිවරුන්ට අපි කරුණු කීවා එහෙත් තියෙන උද්දච්ච කමට අපේ දේවල් ඇහුවේ නැහැ අද මිනුවන්ගොඩ නගරයේ කොටසක් කටුකම්බි ගහන තැනට පත්වෙලා මේක අපි කීවා ඇහුවේ නැහැ අද ජනතාව බියෙන් සිටින්නේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තම ව්‍යාපාර කරගන්න බැරි තැනට වැටිලා සභාපතිලා තමන්ගේ ගැන විතරක් සිතනවා

ජනතාව සහ ව්‍යාපාරිකයෝ අනාථ වෙලා අපි මේ මිනුවන්ගොඩ ජනතාව වෙනුවෙන් එදත් අදත් පෙනී සිටිනවා අපිට බලය තිබුනත් නැතත් එක කරනවා අපි කියන්නේ මේ බලය හොබවන කණ්ඩායම කරන්නේ බොරුවක් එක පැත්තකින් කොරෝනා අනෙක් පැත්තෙන් ජනතාවට සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට දැඩි පීඩනයක් දෙනවා මේවා ජනතාව තේරුම් ගෙන ඉන්නේ අපි මිනුවන්ගොඩ ජනතාව වෙනුවෙන් සාධාරණය ඉටුවෙන තුරු සටන් කරනවා මිනුවන්ගොඩ නගර සභාවේ විපක්ෂ නායක ශ්‍රීමාල් මාරසිංහ මහතා මේබව සදහන් කරන ලදී

අධිකරණයට අපහස කිරීමේ චෝදනාවට සිරගතව සිටින පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලමින් මිනුවන්ගොඩ නගරයේ පවතී උද්ගොෂණයට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායක වරයා මෙම අදහස් පලකරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *