බස්නාහිර පාසල් විවෘත කිරීම අවධානම් ගුරුවරියක කියයි!!!

බස්නාහිර පළාතේ පාසල් 15 වෙනිදා ඉදලා විවෘත කරනවා කියලා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය තුමා කියනවා එතුමා කොළඹ ප්‍රදේශයේ පාසල් කිහිපයක් නිරීක්ෂණය කරලා බස්නාහිර පළාතේ පාසල් අරින්න යෝජනා කරනවා ඇත්ත තත්වය මේක නොවෙයි පාසලක සැන්ටයිසර් එක ඉවර වුනොත් දවස් තුන හතරක් යනවා නැවත එය ලබා දෙන්න දරුවන් පන්ති කාමර තුල හිරකරලා තියාගන්න බැහැ

දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ලොකු අවධානමක් මතුවෙනවා මම ගුරුවරයෙක් විදියට පුදුම වෙහෙසක් ගන්නේ දරුවන්ට ගෙදර ඉදන් උගන්වන්න එහෙත් බොහෝ දරුවන්ට දුරකථන නැහැ ඒවායේ ඩේටා නැහැ දරුවන් 40 -45 පන්ති කාමරයක සිරකර තබාගන්න බැහැ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රටේ පාලකයෝ මීට වඩා වගකීමෙන් වැඩකරන්න අවශ්‍යයි විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සහභාගී වූ මිනුවන්ගොඩ ජංගම සේවයේදී පාසල් ගුරුවරියක් මෙම චෝදනාව සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *