ඉන්ධන මිළ නිසා ත්‍රී රෝදේ ගණන් උස්සයි

ත්‍රීරෝද රථ සංගමය

ත්‍රීරෝද සඳහා ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබා දීමට රජය කටයුතු නොකරන්නේ නම් ලබන සඳුදා සිට අනිවාර්යයෙන්ම ත්‍රීරෝද රථ ගාස්තු වැඩිකරන බව ලංකා ස්වයං රැකියා නියුක්තිකයන්ගේ ත්‍රීරෝද රථ සංගමය සඳහන් කරයි.

ලක්‍ෂ අටහමාරක් පමණ වන ත්‍රීරෝද රථ රියදුරන් සඳහා ඉන්ධන සහනාධාරයක් ලබාදෙන බව ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන බවද එම සංගමයේ සභාපති සුනිල් ජයවර්ධන මහතා ලංකාදීපයට පැවැසීය.

වැඩිවන ජීවන වියදම හමුවේ ඉන්ධන මිළ ඉහළ යෑම තම සාමාජිකයන්ට දරා ගැනීම අපහසු බවත් රජය ත්‍රීරෝද රියදුරන් සඳහා ඉන්ධන සහනාධාරය ලබා නොදෙන්නේනම් දැනට පළමු කිලෝමීටරය සඳහා අයකරනු ලබන රුපියල් 60 ගාස්තුව රුපියල් 80 දක්වා ඉහළ දමන බව සභාපතිවරයා සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *