මෙරට කොරෝනා අසාධිතයින් ගණන 170 දක්වා ඉහලට

සවස් වන විට මෙරටින් වාර්තාවන කොරෝනා අසාධිතයින් ගණන 170 දක්වා ඉහල ගොස් ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සිය නිවේදනය මගින් දන්වා සිටී මේ දක්වා කොරෝනා අසාධිතව සුවවූ සංඛ්‍යාව 29 යක් බවට වාර්තා වෙයි කොරෝනා අසාධිතාව මියගිය ගණන 5 බවද නිවේදනයේ සදහන්ය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *