කිසිම තනතුරක් බලෙන් ගන්න බැහැ ජනතාව අපි පත්කරලා යවන්නේ වැඩ කරන්න

අද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව තේරුම් ගතයුතු ප්‍රධානතම කරුණ තමයි අපේක්ෂකයෝ ලබාගන්නා මනාප ගණන නොවෙයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ගම්පහින් ලබාගන්නා වැඩි ආසන ප්‍රමාණය ගැන වැඩි අවධානයක් දැක්වීම වැදගත් අපි ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය දිනනවා එක නොවෙයි මට අවශ්‍ය ගම්පහ ඉතිහාසයේ ලබන ඉහළම ජයග්‍රහණය ලබාගන්න ඒ වෙනුවෙන් මම උපරිම කැප කිරීම කරනවා මම කණ්ඩායමේ නියෝජ්‍ය නායකයා වශයෙන් දිස්ත්‍රික් නායක ප්‍රසන්න රණතුංග මහත්තයාගේ නායකත්වය යටතේ එම ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් කැපවී සිටිනවා

දේශපාලනය වෙනුවෙන් එහෙම වැඩ කරන මිනිස්සු අපි සංවර්ධන වැඩ කරන්න ගියත් ඒ විදියට තමයි මගේ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ මට දේශපාලනයේ තියෙන්නේ වැදගත් කරුණු දෙක තමයි අපි ජනතාව ඉදිරියේ තබා තිබෙන විශ්වාසයත් නායකයන් ඉදිරියේ තබා ඇති විශ්වාසයත් මම ලබාගෙන තියෙනවා අපි වැඩ කරලා මිනිසුන්ට උදවු කරලා චෝදනා කරපු සියලු දෙනාම පෙරලගෙන මම ඉදිරියට පැමිණියා

කිසිම තනතුරක් බලෙන් ගන්න බැහැ ජනතාව අපි පත්කරලා යවන්නේ වැඩකරන්න අපේ නායකයන් ඒ ගැන හොද අවබෝධයක් තියෙනවා ඒ නිසා තමයි මට හැම අවස්ථාවකදීම හොද අමාත්‍යංශ ලබාදීලා වැඩකරන්න ඉඩ දෙන්නේ අපි පක්ෂයක් විදියට ගම්පහ ලබාගෙන තියෙන පන්නරය ඉදිරියට වර්ධනය කරගනිමින් ලබන ජය විජයග්‍රහණයක් බවට පත්කරන්නට කටයුතු කරමු

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *