දුම්රිය සේවකයන් සදහා ප්‍රමාණවත් සෞඛ්‍ය වැඩ පිළිවෙලක් නැහැ

සමස්ත ලංකා පොදු දුමිරිය සේවකයනගේ සංගමයේ ලේකම් එස්.ජී විතානගේ මහතා

කොරෝනා පැතිරීමේ නීතිරීති හා දුම්රිය සේවකයින් සඳහා  සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂක වැඩපිළිවෙලක් අනුගමනය කිරීමට කටයුත කරන මෙන් සමස්ත ලංකා පොදු දුමිරිය සේවකයනගේ සංගමයේ ලේකම් එස්.ජී විතානගේ මහතා ඉල්ලා සිටිති. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා මෙසේද සඳහන් කරයි.

කොරෝනා වෛරසය (ජදඩසා-19) පැතිරීම නිසා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු ප්‍රදේශ ගණනාවක් වසා දමා ඇත.  එසේ වුවද, වෛරසය පැතිරීම හා සමාජගත වීම වේගවත් වී ඇත. දුම්රිය මූලස්ථානය ඇතුළු දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවා ස්ථාන කිහිපයකින්ම කොරෝනා ආසාධිත සේවකයින් මේ වන විටත් රෝහල්ගත කර හෝ නිරෝධායන ආයතන වල රඳවා ඇත.

මේ තත්වය හමුවේ කොරෝනා වෛරසය මැඩලීම සඳහා වන නීති-රීති ඇතුලත් 2197/25 හා 2020.10.15 දිනැතිව ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත්කර ඇත. පුද්ගලයන් මෙන්ම ආයතනයක් ලෙස අනුගමනය කළ යුතු නීති-රීති පද්ධතියක් එහි ඇතුලත් වී තිබුණද, දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ඒ පිළිබඳව අවධානයකින් කටයුතු නොකිරීම නිසා, දුම්රිය සේවකයින්ට මෙන්ම මගී ජනතාවට කොරෝනා ආසාධනය වීමේ ඉඩකඩක් ඇති බැවින්, ඉක්මනින්ම ආපධාවකට පත්වීමට හැකියාව ඇත. විශේෂයෙන්ම දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කරන සේවකයින් සඳහා ප්‍රමාණවත් තරම් සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂක භාණ්ඩ (මාර්ස්, සැනිටයිසර්, ග්ලවුස්, සබන් සහ අනිකුත් පහසුකම්) නොසැපයීම නිසා එම සේවකයින් නිරන්තරයෙන්ම ආපධාවට පත්වී ඇත. දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කිරීමේ දී, මගීන්ගේ මළ මුත්‍රා පවා අතපත ගෑමට මෙම සේවකයින්ට සිදුවන අතර, බොහෝ විට කණ්ඩායම් ලෙස රාජකාරී කිරීමට සිදුවී ඇති බැවින් නියමිත ක්‍රමවේදයන් අනුගමනය කිරීමේ අපහසුතාවයද පවතී.

පවතින තත්වය මත දුම්රිය ධාවන ගමන් වාර ප්‍රමාණයද අඩුකර ඇති අතර, ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ රාගම සිට අලව්ව දක්වාත්, හලාවත මාර්ගයේ රාගම සිට මීගමුව දක්වාත් පැයට කි.මී. 40 වේග සීමා පනවා ඇත. රටේ පවතින තත්වය අනුව වෛරසය පැතිරීමේ අවධානම පවතින අතර, එසේ වුවහොත් දුම්රිය මාර්ග නඩත්තු කටයුතු සිදු කිරීමට නොහැකි වනු ඇත. මාර්ග සේවකයින්ට පමණක් නොව, දුම්රිය ස්ථාන කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළු අනිකුත් සියළු දුම්රිය සේවකයින්ටද මේ තත්වය අදාල වන බැවින්, අදාල ගැසට් නිවේදනය අනුව කටයුතු කර දුම්රිය මාර්ග සේවකයින් ඇතුළු සියළුම දුම්රිය සේවකයින් වෙනුවෙන් නියමිත සෞඛ්‍ය ආරක්‍ෂක වැඩපිළිවෙල  කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස ගෞරවයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු.ස්තූතියි,එස්.පී.විතානගේ ප්‍රධාන ලේකම්සම්බන්ධීකරණය

No health protection for Sri Lanka railway workers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *