තම පාලන කාලය තුල මාධ්‍යවේදීන්ට කිසිම අනතුරක් නැහැ // ජනපති කියයි

රටේ කිසිම මාධ්‍ය ආයතනයකට හෝ මාධ්‍ය වේදියෙකුට තම පාලන කාලය තුල කිසිම හිරිහැරයක් නොවන බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරයි එතුමා මෙම අදහස් පලකලේ අද දින මාධ්‍ය ආයතන ප්‍රධානින් කැදවා රටේ පවතින වත්මන් තත්වය සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ අවස්ථාවේදීය. එතුමා වැඩි දුරටත් සදහන් කලේ රටේ ප්‍රතිරූපයට හානි නොවන පරිදි තම මාධ්‍ය වගකීම ඉටුකිරීම සියලු මාධ්‍ය වේදීන්ගේ යුතුකම බවත් ඔවුන්ටද රටේ ප්‍රතිරූපය සම්බන්ධයෙන් වගකීමක් ඇති බවද සදහන් කරන ලදී.

අවසානයේ රට පෙරට තබා වැඩ කිරීම තුල රට ගොඩනැගිය හැකි නිසා සියලු දෙනා නිදහසේ මාධ්‍ය කටයුතු මෙහෙයවන ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදී ස්විස් තානාපති සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් මෙරට මාධ්‍ය කටයුතු කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් තමන් සතුටු වන බවත් තමන්ට හෝ නව රජයට එවැනි දෙයක් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *