වහාම පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන්න විශ්වාසබංග ගේන්නේ නැහැ

වහාම පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන්න පාර්ලිමේන්තුව රැස් කරන්නේ ජනතාවගේ ජන ජීවිතය වෙනුවෙන් ලෙසකින් රජයට හෝ අමාත්‍ය වරුන්ට එරෙහිව විශ්වාස බංග ගේන්නේ නැහැ ඒ ගැන කිසිම සැකයක් බියක් ඇතිකර ගත යුතු නැහැ ඒ නිසා අපි කියනවා මේ පවතින තත්වය අනුව ජනාධිපති වරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට නිකුත් කල ගැසට්ටුව අහෝසි කරන්න එවිට නැවතපවතී පාර්ලිමේන්තුව සක්‍රිය වෙනවා මේ තුලින් දැනට ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් පැනනැගී ඇති ගැටලුව විසදා ගත හැකි බව හිටපු විපක්ෂ නායක සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සදහන් කරනවා

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *