අගමැති වරයාට එරෙහි විශ්වාස භංගය කතානායකවරයාට භාරදෙයි.

මන්ත්රීවරු 55ක් අත්සන් කරලා.

අගමැති වරයාට එරෙහි විශ්වාස භංගය කතානායකවරයාට භාරදෙයි.අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට එරෙහිව ඒකාබද්ද විපක්ෂය විසින් විශ්වාසභංග යෝජනාවක් අද පස්වරුවේ කතානායකවරයාට භාරදී
තිබෙනවා.මෙම යෝජනාවට අත්සන් කල පිරිස අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයෙක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් හා
ශ්‍රී.ල.නි.ප.නියෝජනය කරන මන්ත්රීවරයෙකුද සිටිනවා.ඒ ටී .බී.ඒකනායක  නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම ,සුසන්ත පුංචිනිලමේ , සහ
කේ.කදාර් මස්තාන් යන මහත්වරුන් .මෙම විශ්වාස භංග යෝජනාවට චෝදනා 14ක් ඇතුලත්.හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා මෙම යෝජනාවට අත්සන් තබා නැති බවයි වාර්තා වන්නේ.අගමැති වරයාට එරෙහි විශ්වාස භංගය කතානායකවරයාට භාරදෙයි තිබෙනවා.මෙම යෝජනාවට අත්සන් කල පිරිස අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයෙක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක්
හා තිබෙනවා.මෙම යෝජනාවට අත්සන් කල පිරිස අතර රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරයෙක් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දෙදෙනෙක් හා
more

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *