තවත් 293කට කොරෝනා..

තවත් 293කට කොරෝනා..

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයන් 293 දෙනෙකු හදුනාගෙන තිබේ.

ඉන් 291 දෙනෙකු ආශ‍්‍රිතයන් වන අතර ඉතුරු දෙදෙනා නිරෝධායනයට යොමු කර සිටි අයෙගෙනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *