මීගමුව නගරාධිපතිගෙන් මාධ්‍යවේදීන්ට සහණ මලු // සංගමය කරුණු පැහැදිළි කරයි!!

ගම්පහ දිස්ත්‍රිකයේ ජන මාධ්‍යවේදීන් වෙත මීගමුව මහ නගර සභාවේ නගරාධිපතිවරයා විසින් සහණ මලු බෙදා දුන් බවට වාර්තා වන අතර එම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අදාල අවස්ථාවට මැදිහත්වූ මාධ්‍යවේදීන් විසින් තම මුහුණු පොත මගින් ඉහල ප්‍රචාරයක් ලබාදෙමින් සිටින අතර ගම්පහ ජන මාධ්‍ය එකමුතුව වෙත ලබාදුන් තිළිණයක් වශයෙන් හුවා දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් කණගාටුව ප්‍රකාශ කරන බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනමාධ්‍ය එකමුතුවේ ලේකම් අජිත් මදුරප්පෙරුම මහතා සදහන් කරයි

එම නිවේදනයේ වැඩි දුරටත් සදහන් වන්නේ ගම්පහ ජන මාධ්‍ය එකමුතුව බිහිවන්නේ සහ එහි ක්‍රියාකාරිත්වය සිදුවන්නේ ගම්පහ සමස්ථ ජනමාධ්‍ය වේදීන් සදහා එල්ලවන බලපෑම් තර්ජන සහ ගර්ජන පහරදීම් සහ විවිධ අකටයුතුකම් වලට පමණක් බවත් කිසිම සුභසාධන වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් මාධ්‍ය එකමුතුව මෙතෙක් කටයුතු කර නොමැති බව සදහන් කරයි

විශේෂයෙන් මාධ්‍ය වේදීන් වෙත තර්ජන සහ ගර්ජන සිදුවන සමාජ වට පිටාවක මාධ්‍යවේදීන්ගේ ආරක්ෂාව සහ යහපත වෙනුවෙන් තම සංගමය පෙනීසිටින අතර එවැනි භාණ්ඩ බෙදා දීමක් හෝ සහන මළු බෙදාදීමක් සම්බන්ධයෙන් අප සංගමය නිලවශයෙන් දැනුවත් කිරීමක් සිදු නොකර ඇති පසුබිමක ඒ සදහා සහභාගී වීම හෝ නොවීම සම්බන්ධයෙන් අප සංගමය මැදිහත් නොවන අතර එවැනි භාණ්ඩ බෙදාදීමක් සිදුකිරීමට අදාලව ගම්පහ ජනමාධ්‍ය එකමුතුව විරුද්ධ නොවන අතර එම ලබාගැනීම් සම්බන්ධයෙන්ද විරෝධයක් නොමැති බව සදහන් කරයි

ඒ සදහා ගිය හෝ නොගිය වශයෙන් කොටස් කිරීමක් නොමැති අතර තම අභිමතය පමණක් වලංගුවන අතර අප සංගමය මැදිහත් වන්නේ ගම්පහ සමස්ථ ජන මාධ්‍යවේදීන් වෙනුවෙන් වන අතර අප සංගමයේ නිලධාරීන් හෝ සාමාජිකයින් එම භාණ්ඩ ලබාගැනීමක් සිදුකිරීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම විරෝධයක් නොමැති බව නැවත සදහන් කරමි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ක්‍රියාකාරී ජනමාධ්‍යවේදීන් 100 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සිටින අතර ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වැඩසටහනක් වෙනුවෙන් ඕනෑම මොහොතක අප සංගමය මැදිහත් වන අතර මෙම භාණ්ඩ බෙදාදීම සිදුකර ඇත්තේ තෝරාගත් ජනමාධ්‍යවේදීන් පිරිසක් වෙත වීම නිසා ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත්වීම අප සංගමය සිදු නොකරන ලදී එම අවස්ථාව සදහා මැදිහත් නොවීම සම්බන්ධයෙන් කිසිම ජන මාධ්‍යවේදියෙකුට චෝදනා නොකළ යුතු අතර එම අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙමින් මාධ්‍යවේදීන් සිදුකරන ප්‍රකාශ හෝ පැහැදිළි කිරීම් පුද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන වෙනුවෙන් සිදුකර ප්‍රකාශ බවත් සදහන් කරමි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනමාධ්‍යවේදී ඔබ සැම වෙනුවෙන් එදත් අදත් හෙටත් මැදිහත්වන ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ජනමාධ්‍ය එකමුතුව පුද්ගලික අරමුණු හෝ ලාභ ප්‍රයෝජන වෙනුවෙන් මැදිහත් නොවන අතර පොදු අරමුණ වෙනුවෙන් සටන් කරන එකමුතුවක් බව අවධාරණය කරමි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *