ගාල්ලේ අවධානම් සහ ස්වාභාවික විපත් ප්‍රදේශවලට නාවික හමුදා කණ්ඩායම් පිටත්වෙයි!!

ජයකාන්ත ලියනගේ  –  බළපිටිය

මේ දිනවල විටින් විට ඇද හැලෙන වර්ෂාවත් සමඟ ඉදිරියේදී ඇතිවිය හැකි අවධානම් සහ ස්වාභාවික විපත් සඳහා පෙර සුදානමක් ලෙස හඳුනාගත් ස්ථාන වෙත සහන කණ්ඩායම් යැවීමට නාවික හමුදාව කටයුතු කර තිබේ.

ඒ අනුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තවලම, උඩුගම, නාගොඩ ප්‍රදේශ සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන කිහිපයකටත් නාවික හමුදා සහන කණ්ඩායම් හා මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කර ඇත. මේ සඳහා නාවික හමුදාවේ ක්ෂණික ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ, මුදවා ගැනීමේ සහ සහන සැළසීමේ ඒකකයට අයත් විශේෂ යාත්‍රා බලඝණයේ නාවිකයින්ගෙන් සමන්විත කණ්ඩායම් අනුයුක්ත කර තිබෙන බව නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කරයි.

පසුගිය දින කිහිපය පුරාම ගංවතුර ආපදාවකදී සිදුවිය හැකි ව්‍යසනකාරී තත්ත්වයන් අවම කර ගැනීම සඳහා පෙර සූදානමක් වශයෙන් නාවික හමුදාව දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවල අපද්‍රව්‍ය එකතු වී ජලය බැස යාම අවහිරවී තිබූ පාලම් බෝක්කු පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කරන කල බවද ගාල්ල දක්ෂිණ නාවික හමුදා කදවුරේ ප්‍රකාශකයෙක් සදහන් කළේය.

රටතුල ඇතිවී තිබෙන කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ වුවද රටේ ඇතිවන ඕනෑම ආපදා තත්වයකදී මහජනතාවට තාක්‍ෂණිකව සහන සැලසීම සඳහා අවශ්‍ය සහාය ලබාදීමට නාවික හමුදාව නිරන්තර සුදානමින් සිටින බවද එම ප්‍රකාශකයා වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.

සහන කණ්ඩායම් හා මුදවා ගැනීමේ කණ්ඩායම් ඒ සදහා සූදානම් වන අයුරු ඉහත ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *