රටේ මුදල් හිගයි!! ජනතාව ඉවසිය යුතුයි!! මුරුතෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියන් කියයි!!

නව ආණ්ඩුව මේ වනවිට දැඩි මූල්‍ය අර්බුධයකට මුහුණ දී ඇති බව මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ අද(12) කොළඹ දී මාධ්‍ය හමුවක් අමතමින් සඳහන් කළ හ.මේ නිසා රට තුල ඩොලර් හිගයක් ඇති බවත් හැකිතාක් ඩොලර්, ශ්‍රී ලංකාවට එවන ලෙස විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් තමා ඉල්ලා සිටින බව ආනන්ද හිමියෝ කරයි. පසුගිය රජය සමයේ විදෙස් ගිවිසුම් සහ ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා ගිවිසුම් දැඩිව විවේචනය කල මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමිය ජනාධිපතිවරයා සහ නව ආණ්ඩුව පිහිටවීම වෙනුවෙන් විශාල වැඩකොටසක් කල හිමි නමකි.

මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ දෙස් විදෙස් දානපතියන් හැකිතාක් පරිත්‍යාග කළයුතු බවත් ජනතාව මෙම අර්බුධය ඉවසාගෙන සිටිය යුතු බවත් මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියයෝ පැවසූ හ. එමඟින් රජය මුහුණ දී ඇති මූල්‍ය අර්බුධයට තරමක පිළිතුරක් ලැබෙන බව ද මුරුත්තෙට්ටුවේ ආනන්ද හිමියෝ අවධාරණය කළහ.රටේ ජනතාවගේ අනාගත අවශ්‍ය තාවයන් වෙනුවෙන් එම මුදල අවශ්‍ය නිසා සියලු දෙනාම කැප කිරීමක් කලයුතු බැවින් මේ මොහොතේ රට ගැන සිතන ලෙස ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *