දකුණු සභාවේ මුරුංගා කොළ වලට පැටලේ // විඩියෝ සහ ඡායාරූප සහිතයි

මුරුංගා කොළ මල් මාලාව කඩා විසිකර දැමු එජාප මන්ත්‍රිවරු

කුණු පළාත් සභාව අද  (08)ආරම්භ කළ විගස පක්ෂ විපක්ෂ අතර මන්ත්‍රිවරු අතර ගැටිමක් නිසා දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතා විනාඩි පලවෙකට සභාව කල් තැබිය.

08 දින  දකුණු පළාත් සභාවට ගාල්ල කලේ ගන දකුණු පළාත්   සභා ශ්‍රවණාගාරයේ දී පැවැත් වෙන අතර තුර දකුණු පළාත් සභාවේ එජනිස මන්ත්‍රි චන්න ශාලිය මහතා සභාවට ආවේ මුරුංගා අතු ඉති මලින් සකස් කර ගත් මුරුංගා මල් මාලාවකි. මේ හිදි පළාත් සභාවට මන්ත්‍රිවරුයා පැමිණෙන විට පළාත් සභාවේ ශ්‍රවණාගාරය දොරටුව අසල රැස්වු එජාප මන්ත්‍රිවරුන්වන් චන්දන ප්‍රියන්න,ටී කේ ගාමිණි,අශෝක  ධනවංශ,තෙන්නකොන් නිලමේ, ආදි පිරිස චන්න සාලිය මන්ත්‍රිවරයාගේ වට කර ගෙන සභාව ශ්‍රවණාගාරයට  ප්‍රවේශ වන්නට ඉඩ නොදි අහුරා බාධාවක් සිදුකළහ.

මන්ත්‍රිවරුයා  පැළඳගෙන මුරුංගා කොළ මල් මාලාව කඩා විසිකර දැමු එජාප මන්ත්‍රිවරු මේ මොන  කෝලමක්ද කියමික් හැමදාමත් පිස්සු ළෙනවා කියමින් මන්ත්‍රිවරු චන්න සාලිය මන්ත්‍රිවරුයා වටකෙරගෙන පොරකමින් වහර දෙන්නට සුදානම් ව මහා පොරයක් බවට පත්වුහ.

තාතෝ කියා ගනිමින් එජාප මන්ත්‍රිවරු චන්න සාලිය මන්ත්‍රිරයාට හරදෙන්නට පොරකාමින් ඉදිරියට යෑම නිසා මහා ගාලගොට්ටිටක් බවට පත්වුහ.

පසුව සභාවට පැමිණි චන්න ශාලිය මන්ත්‍රිවරයා තමාට එජාප මන්ත්‍රිවරු පහර දුන් බව පැවසුහ. එවිට එජනි දකුණු පළාත් සභාවේ මන්ත්‍රි චම්ලි විතානච්චි මහතා කීවේ අපේ චන්න ශාලිය මන්ත්‍රිවරයාට පහර දුන් බවයි. මේනිසා යලිත් එජාප හා එජනිස මන්ත්‍රිවරු සභා ශ්‍රවණාගාරයේ මැද එකි නෙකාට බැන වදිමින් දෙපිරිස අගර පොරකමින් ගහ ගන්නට විය මේනිසා සභාවේ ඇතිවුයේ දැඩි නොසන්සුන්තාවයකි.

මෙය පාලනය කළ ගත හැකි නොහැකි පරිදි දැඩිලෙස පිරිස කලහකාරි ආකාරය හැසිරෙන්නට වීම නිසා දකුණු පළාත් සභාවේ සභාපති සෝමවංශ කෝදාගොඩ මහතා දකුණු පළාත් සභාව විනාඩි පහලොවකට සභාව කල් තබන්නට  තිරණය කළේය.

පසුව වළිත් සභාව රැස්වු පසුව පළාත් සභාවේ සභාපති කීවේ නිතිගරුක ආකාරයට මේ රැස්වමේ පැවැත්ම  ගරුත්වය නිසා මේ සභාව හැල්ලුවට පත්වන්නට ඉඩ දෙන්න එපා.එයට ඉඩ දෙන්නේ නැ.සභාව ගරුත්ව සුරක්ෂිත කරන ආකාරයට කටයුත සිදුකරන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිවයා වැරදි කඩ කරන පිරිස්වලට විනය ක්‍රියාත්මක කරනවා යැයි ද කීය. පසුව දකුණු පළාත් සභාව සුපුරුදු පරිදි පවත්වාගෙන ගියේ ය

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *