අවුරුදු 50 ක් දේශපාලනය කරපු මහින්ද මහත්තයට මැදමුලන ගමට වතුර දෙන්න බැරිවෙලා

මහින්ද රාජපක්ෂ මහතයා කැබිනට් ඇමති අගමැති දෙවරක් ජනාධිපති චමල් අයියා ඇමති,බැසිල් ඇමති දැන් ගෝඨාභය ජනාධිපති එහෙම හිටපු රටේ තමන්ගේ ගම මැදමුලනේ වටේ ඉන්න මිනිසුන්ට තවම වතුර නැහැ මේක මහා ලැජ්ජාවක් නොවෙයිද රටේ මිනිසුන්ට තියා ගමේ මිනිසුන්ගේ වතුර ප්‍රශ්නය විසදන්න අවුරුදු පනහක් දේශපාලනය කරපු මහින්ද මහත්තයාට බැරි වීම ගැන ලජ්ජා වෙන්න ඕනා මේ රාජපක්ෂ වරුන් තමන්ගේ වලව්ව වටේ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසදන්න බැරිව කොහොමද රටේ ප්‍රශ්න විසදන්නේ අපිට මඩ ගහන්න කොටි 500 වියදම් කරන කට්ටියට කියන්න කැමතියි අපිට මඩගහන්න නිකන් මුදල් විසිකරන්නේ නැතිව තමන්ගේ නායකයාගේ ගමේ මිනිසුන්ගේ ජාල ප්‍රශ්නයට විසදුමක් දෙන්න කියලා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ජාතික ජන බලවේගයේ කණ්ඩායම් නායක සමන්ත විද්‍යාරත්න මහතා මේබව අද දිනයේ සදහන් කරන ලදී

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *