මෙරට කොරෝනා අසාධිතයන් 10000 ඉක්මවයි!!!

යුධහමුදා පතිවරයා සදහන් කරයි

අද දිනයේ වාර්තාවන කොරෝනා අසාධිතයන් 314 ත් සමග මෙතෙක් මෙරටින් හමුවූ සමස්ථ කොරෝනා අසාධිතයන් ප්‍රමාණය 10005 ස ඉක්මවා ඇත අද දිනයේ සුවය ලබා රෝහලින් පිටව ගිය අසධිතයන් ගණන 140 වන අතර සමස්ථ රෝගීන් 4282 ක් ,ඒ වනවිට පුර්ණ සුවය ලබා රෝහල් වලින් පිටව ගොස් ඇත මෙතෙක් වාර්තාවන මරණ සංඛ්‍යාව 19 වෙති අද දිනයේ මෙතෙක් හමුවූ රෝගීන් 314 දෙදෙනාගෙන් නිරෝධායන මධස්ථාන වලින් 55 සහ ආශ්‍රිතයන් 259 වන බව යුධහමුදා පතිවරයා සදහන් කරයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *